Mēnešalga:
770 līdz 948 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Rīgas nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists  (3. saime, II līmenis) 

Prasības amata pretendentiem:      

 • nepieciešama I līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, civilās un militārās aizsardzības vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama vismaz 1 (viena) gada darba pieredze autotransporta apsaimniekošanas jomā;
 • vēlama darba pieredze nodrošinājuma jomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • zināšanas par amata atbildības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, tostarp transportlīdzekļu tehnisko uzbūvi, uzturēšanu un plānošanu;
 • "B" kategorijas autovadītāja apliecība ar stāžu ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.

Amata galvenie pienākumi:

 • sekot Valsts robežsardzes štāba (turpmāk – VRS štābs) un Rīgas pārvaldes (turpmāk – RIP) piesaistīto transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izmaiņām un atklātajiem defektiem, koordinēt un organizēt remontdarbus;
 • gatavot transportlīdzekļu apsaimniekošanā nepieciešamo materiālu pieprasījumus iekļaušanai VRS štāba un RIP ikmēneša iepirkumu realizācijas plānu projektos, transportlīdzekļu darbības nodrošināšanai;
 • savlaicīgi pieprasīt un saņemt ekspluatācijas sezonai atbilstošu degvielu, smērvielas, speciālos šķidrumus, rezerves daļas, riepas, akumulatoru baterijas un citus ekspluatācijas materiālus atbilstoši noteiktajām normām, organizēt to uzskaiti, glabāšanu, maiņu, izsniegšanu un norakstīšanu;
 • kontrolēt un nodrošināt noslēgto līgumu izpildi, servisu pakalpojumu kvalitāti, apkopot informāciju un sagatavot atskaites par sniegtajiem servisu pakalpojumiem atbilstoši amata kompetencei;
 • kontrolēt VRS štāba un RIP piesaistīto transportlīdzekļu apdrošināšanu polišu derīgumu, plānot un veikt nepieciešamo apdrošināšanas polišu iegādi, informēt apdrošināšanas uzņēmumu par apdrošināšanas gadījumiem, veikt apdrošināšanu un apdrošināšanas polišu uzskaiti;
 • sagatavot ikmēneša pārskatus par degvielas, smērvielu u.c. materiālu patēriņu, kontrolēt VRS štāba un RIP uzskaitē esošo transportlīdzekļu uzturēšanai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • sniegt priekšlikumu izstrādē par nākamā gada finansējumu VRS štāba un RIP uzskaitē esošajiem transportlīdzekļiem;
 • veikt publiskos iepirkumus (cenu aptaujas) amata kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 770 EUR līdz 948 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju.
VRS GP PP amatu konkursi e-pasts: amatu.konkursi@rs.gov.lv, +37126349004

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


Pretendentiem jāpiesakās līdz