robežsargs un policists noliekušies pie mašīnas

Iekšlietu dienestu darbiniekiem, no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tika piešķirtas piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos un par virsstundu darbu. Dienestu darbiniekiem bija vairāk jāstrādā, lai nodrošinātu sabiedrības drošību Covid-19 seku novēršanā. 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas līdzīgi kā mediķi tiešā veidā ir iesaistīti darbā ar Covid-19 riska grupām.

Valsts drošības dienesta amatpersonas sniedza regulāru operatīvu atbalstu epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanā kopš pirmā identificētā Covid- 19 gadījuma.

Lai nodrošinātu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu, amatpersonas veic dienesta pienākumus paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.

Valsts policijas amatpersonas nodrošina:

 1. kontroles pasākumus (tiešā saskarē) par komersantu pienākumu izpildīšanu objektos, sabiedrībai publiski pieejamās telpās, svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumos (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās), vietās, kur notiek sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties;
 2. sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšanu analīžu pieņemšanas punktos, objektos, kuros izmitinātas ar Covid-19 inficētās personas, vai noteikta karantīna, vai to tiešā tuvumā;
 3. reaģēšanu uz izsaukumiem par karantīnas vai pašizolācijas pārkāpumiem (tiešās saskarsmes laikā);
 4. pašizolācijas kontroles pasākumu ievērošanu klātienē (tiešā saskarē);
 5. personu, kurām ir noteiktā Covid-19 infekcijas slimība, kontroli klātienē (tiešā saskarē);
 6. atbalsta pasākumus veselības aizsardzības iestādēm – karantīnas pasākumu veikšanā, ka arī NMPD, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, SPKC epidemiologiem un valsts sanitārajiem inspektoriem - to personu atvešanā, apsardzē, nogādāšanā ārstniecības iestādē vai kontrolē (tiešā saskarē), kuras inficētas vai iespējami inficētas ar Covid-19, vai riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija;
 7. procesuālās darbības, pakalpojuma sniegšanu vai pārrunu vedēja pienākumus tiešā vai ilgstošā kontaktā ar pakalpojuma saņēmējiem vai procesa dalībniekiem (ilgāk par 10 minūtēm);
 8. personu aizturēšanu, nogādāšanu vai konvojēšanu (tiešās saskares laikā);
 9. personu apsargāšanu īslaicīgās aizturēšanas vietās, policijas struktūrvienībā vai apsardzi ārstniecības iestādēs maiņas (norīkojuma) laikā;
 10. no ārvalstīm ieradušos personu kontroles pasākumus, kontaktējoties ar šīm personām, lai nodrošinātu šo personu apliecinājumu kontroli (QR koda pārbaude);
 11. notiesāto un apcietināto personu, nodošanu un pārņemšanu turpmākai brīvības atņemšanas soda vai apcietinājuma izpildīšanai;
 12. meklēšanas pasākumu realizāciju attiecībā pret Covid-19 inficētām personām, kontaktpersonām vai personām, kurām jāievēro pašizolācija (tiešās saskares laikā).
 13. noteikto iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzību, noteiktajos datumos un laikposmos.

Valsts robežsardzes amatpersonas veic šādus pasākumus:

 1. robežpārbaudi personu grupām, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana;
 2. apliecinājumu (QR koda) esamības pārbaudi robežšķērsošanas vietās visām ieceļojošajām personām no 2020.gada 12.oktobra;
 3. apliecinājumu (QR koda) esamības pārbaudi pie iekšējām robežām imigrācijas kontroles ietvaros izvēles kārtībā no 2020.gada 12.oktobra;
 4. administratīvā pārkāpuma procesa nodrošināšanu attiecībā uz personām, kuras nav veikušas reģistrēšanos IECIS;
 5. atbalsta sniegšanu personām robežšķērsošanas vietās un pie iekšējām robežām apliecinājumu iesniegšanai IECIS, ja persona to nav izdarījusi pirms ieceļošanas Latvijā;
 6. individuālo pieprasījumu/iesniegumu ārējās robežas šķērsošanai izskatīšanu;
 7. informācijas apkopošanu no IECIS un nosūtīšanu Lietuvas un Igaunijas kompetentajām iestādēm Baltijas valstu ārlietu ministru memoranda izpildes ietvaros;
 8. sabiedrības konsultēšanu par Latvijas valsts robežas šķērsošanu un ieceļošanas nosacījumiem ārkārtējās situācijas laikā;
 9. atbalsta sniegšanu Valsts policijai attiecībā uz iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojuma ievērošanas uzraudzību noteiktajos datumos laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.

Savukārt Nodrošinājuma valsts aģentūrai tika piešķirts finansējums augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā, Saulkrastos) īstenošanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē" ietvaros.

Detalizētāka informācija par faktiski šim mērķim izlietotajiem līdzekļiem ir skatāma pievienotajā datnē (skatīt zemāk: datnē - Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā).