robežsargs un policists noliekušies pie mašīnas
 • Iekšlietu dienestu darbiniekiem, no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tika piešķirtas piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos un par virsstundu darbu. Dienestu darbiniekiem bija vairāk jāstrādā, lai nodrošinātu sabiedrības drošību Covid-19 seku novēršanā. Tāpat Iekšlietu ministrijai tika piešķirts finansējums, lai segtu izdevumus, kas Covid-19 uzliesmojuma laikā radušies saistībā ar vienreizējo individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi un iepakošanu.

  Papildus atzīmējams Iekšlietu ministrijas piedāvātais risinājums 22 tonnas konfiscētā spirtu saturošā šķidruma, kas atradās Nodrošinājuma valsts aģentūras glabāšanā, pārstrādāt virsmu dezinfekcijas līdzekļos, kurus pēc tam var izmantot roku un virsmu dezinfekcijai. Ar dezinfekcijas līdzekļiem tika apgādātas ne tika Iekšlietu ministrijas resora iestādes, bet arī Nacionālie bruņotie spēki, Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrija, Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija, profesionālās izglītības iestādes un pašvaldības.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas līdzīgi kā mediķi tiešā veidā ir iesaistīti darbā ar Covid-19 riska grupām.

Valsts policijas amatpersonas ir nodrošinājušas šādu pasākumu īstenošanu:

 1. repatriācijas reisu pasažieru konvojs uz Lietuvas un Igaunijas robežu;
 2. karantīnas objektu apsardze (Zilais krusts,  internātskola Bauskas novadā);
 3. pašizolācijas personu, kuras 14 dienu laikā atgriezušas no ārvalstīm, kontrole no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām;
 4. personu, kurām ir noteikta Covid- 19 infekcijas slimība, kontrole no 2020.gada 9.aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām;
 5. personu, kurām ir noteiks Covid- 19 saslimušās personas kontaktpersonas statuss, kontrole no 2020.gada 9.aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Valsts robežsardzes amatpersonas ir nodrošinājušas šādu pasākumu īstenošanu:

 1. pastiprinātu imigrācijas kontroli uz iekšējām robežām;
 2. robežpārbaudi personu grupām, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana;
 3. apliecinājumu izsniegšanu un saņemšanu (t.sk. iekļautās informācijas pārbaudi izvēles kārtībā);
 4. nodrošina atbalstu repatriācijas avioreisu un jūras pārvadājumu nodrošināšanai;
 5. individuālo pieprasījumu ārējās robežas šķērsošanai izskatīšanu;
 6. sabiedrības konsultēšanu par Latvijas valsts robežas šķērsošanu.

Valsts drošības dienesta amatpersonas sniedza regulāru operatīvu atbalstu epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanā kopš pirmā identificētā Covid- 19 gadījuma.

Detalizētāka informācija par faktiski šim mērķim izlietotajiem līdzekļiem ir skatāma pievienotajā datnē (skatīt zemāk: datnē - Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā)