Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Iekšlietu ministrija regulāri sadarbojas ar tādām starptautiska līmeņa organizācijām kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO Augstā bēgļu lietu komisāra birojs, ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs u.c.), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Eiropas Padome, Starptautiskā Migrācijas organizācija, Starptautiskā Kriminālpoliciju organizācija (Interpols), ES tiesībaizsardzības iestāde (Eiropols), Baltijas jūras valstu padome u.c.

Iekšlietu ministrija regulāri iesniedz informāciju dažādām institūcijām, tai skaitā par ANO rezolūciju izpildi un Latvijas praksi un procedūrām dažādos ar iekšlietu jomu saistītos jautājumos. Pienākums sniegt informāciju ir paredzēts konvencijās, kuras Latvija ir noslēgusi, ja vien ratificējot nav noteikts citādāk. Lai pārbaudītu, cik veiksmīgi Latvija īsteno konvencijas, kurām tā ir pievienojusies, atsevišķos gadījumos starptautiskajām organizācijām ir tiesības deleģēt ekspertus, kuri ierodas Latvijā nolūkā izpētīt radušos situāciju un ziņot par to organizācijai. 

No starptautiskajām organizācijām regulāri tiek saņemti ziņojumi par darba grupu tikšanās reizēm un konferencēm, ziņojumi par novērtēšanas misijām dažādās valstīs. Starptautiskās organizācijas aicina Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjus piedalīties semināros un konferencēs.

 

Nozīmīgākās vizītes un tikšanās 2019. un 2020.gadā:

  • Iekšlietu ministrijas delegācijas dalība Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām iekšlietu ministru forumā 2019.gada 20.-22.maijā Kirkenesā, Norvēģijā
  • Iekšlietu ministra S.Ģirģena tikšanās ar Eiropas Robežu krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) izpilddirektoru F.Leggeri 2019.gada 30.maijā Rīgā
  • Iekšlietu ministra S.Ģirģena tikšanās ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību aģentūras (CEPOL) izpilddirektoru D.Šrēderu 2019.gada 23.septembrī Rīgā
  • Iekšlietu ministrijas delegācijas dalība Baltijas jūras valstu Darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību (BSTF) stratēģiskajā sanāksmē 2019.gada 31.oktobrī-1.novembrī Berlīnē, Vācijā
  • Iekšlietu ministrs S.Ģirģens piedalās 88. Interpola Ģenerālajā Asamblejā 2019.gada 15.-18.oktobrī Santjago, Čīlē