Iekšlietu ministrija regulāri sadarbojas ar tādām starptautiska līmeņa organizācijām kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO Augstā bēgļu lietu komisāra birojs, ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs u.c.), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Eiropas Padome, Starptautiskā Migrācijas organizācija, Starptautiskā Kriminālpoliciju organizācija (Interpols), ES tiesībaizsardzības iestāde (Eiropols), Baltijas jūras valstu padome u.c.

Iekšlietu ministrija regulāri iesniedz informāciju dažādām institūcijām, tai skaitā par ANO rezolūciju izpildi un Latvijas praksi un procedūrām dažādos ar iekšlietu jomu saistītos jautājumos. Pienākums sniegt informāciju ir paredzēts konvencijās, kuras Latvija ir noslēgusi, ja vien ratificējot nav noteikts citādāk. Lai pārbaudītu, cik veiksmīgi Latvija īsteno konvencijas, kurām tā ir pievienojusies, atsevišķos gadījumos starptautiskajām organizācijām ir tiesības deleģēt ekspertus, kuri ierodas Latvijā nolūkā izpētīt radušos situāciju un ziņot par to organizācijai. 

No starptautiskajām organizācijām regulāri tiek saņemti ziņojumi par darba grupu tikšanās reizēm un konferencēm, ziņojumi par novērtēšanas misijām dažādās valstīs. Starptautiskās organizācijas aicina Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjus piedalīties semināros un konferencēs.

 

Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu kompetencē esošās starptautiskās organizācijas, no dalības kurās Latvijai izriet finanšu saistības:

 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu novērtēšanas un koordinācijas sistēma (United Nations Disaster Assessment and Coordination - UNDAC), dalība kopš 2018.gada 6.novembra (sadarbību koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 • Autotransporta tiesībaizsardzības organizācijas konfederācija (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement - CORTE), dalība kopš 2011.gada (sadarbību koordinē Valsts policija)
 • Baltijas jūras valstu padomes darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību (Council of the Baltic Sea States Task Force against Trafficking in Human Beings - TF-THB), dalība BJVP kopš 1992.gada, dalība TF-THB kopš 2006.gada 8.jūnija (sadarbību koordinē Iekšlietu ministrija)
 • Eiropas ceļu policijas tīkls (European Roads Policing Network - ROADPOL), dalība kopš 2010.gada maija (sadarbību koordinē Valsts policija)
 • Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācija (Federation of the European Union Fire Officer Associations - FEU), dalība kopš 2019.gada 14.novembra (sadarbību koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 • Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu informācijas tīkls (European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI), dalība kopš 2010.gada 26.augusta (sadarbību koordinē Valsts policija)
 • Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Publisko atslēgu direktorija (International Civil Aviation Organization Public Key Directory - ICAO PKD), dalība kopš 2010.gada 28.jūnija (sadarbību koordinē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
 • Starptautiskā Kriminālpolicijas organizācija (International Criminal Police Organization - INTERPOL), dalība kopš 1992.gada 4.novembra (sadarbību koordinē Valsts policija)
 • Starptautiskā migrācijas organizācija (International Organization for Migration - IOM), dalība kopš 1999.gada (sadarbību koordinē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)
 • Starptautiskā ugunsdzēsības un glābšanas dienestu asociācija (Comité technique international de prévention et d'extinction du Feu - CTIF), dalība kopš 1929.gada, dalība atjaunota 1992.gada 25.septembrī (sadarbību koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Nozīmīgākās vizītes un tikšanās 2019. un 2020.gadā:

 • Iekšlietu ministrijas delegācijas dalība Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām iekšlietu ministru forumā 2019.gada 20.-22.maijā Kirkenesā, Norvēģijā
 • Iekšlietu ministra S.Ģirģena tikšanās ar Eiropas Robežu krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) izpilddirektoru F.Leggeri 2019.gada 30.maijā Rīgā
 • Iekšlietu ministra S.Ģirģena tikšanās ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību aģentūras (CEPOL) izpilddirektoru D.Šrēderu 2019.gada 23.septembrī Rīgā
 • Iekšlietu ministrijas delegācijas dalība Baltijas jūras valstu Darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību (BSTF) stratēģiskajā sanāksmē 2019.gada 31.oktobrī-1.novembrī Berlīnē, Vācijā
 • Iekšlietu ministrs S.Ģirģens piedalās 88. Interpola Ģenerālajā Asamblejā 2019.gada 15.-18.oktobrī Santjago, Čīlē