Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir darbības, kas veiktas ar noziedzīgi iegūtu mantu, ar mērķi radīt trešajām personām maldīgu priekšstatu par mantas izcelsmi. Lai radītu iespaidu par līdzekļu likumisko izcelsmi, tiek izmantota finanšu sistēma, veicot šķietami ikdienišķus darījumus. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir: 

  1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, zinot, ka līdzekļi iegūti noziedzīgi, un ja šīs darbības veiktas ar mērķi slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības. 
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.
  3. Citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Plašāk lasi FID (Finanšu izlūkošanas dienesta) mājaslapā

Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

Iepazīsties ar LV portāla veidotu rakstu (2021. gada 25. jūnijs) par to, kā notiek sadarbība starp FID un VP, pieredzē dalās FID priekšniece ILZE ZNOTIŅA un VP priekšnieks ARMANDS RUKS.

Eiro banknotes
Laptops
Eiropas Komisijas ēkas griesti
nauda
iekšlietu ministre
GOAML
Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai
map

Latvijas normatīvie akti

Normatīvie akti, kas attiecas uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu
Skatīt vairāk