Šobrīd aktuālos Iekšlietu ministrijas diskusiju dokumentus varēsiet atrast Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP) šeit

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām””.

IEM IC/ 24.08.2021.

Likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”

IEM/ 06.08.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP/ 03.08.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””

PMLP/ 03.08.2021.

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu shēmu"

IEM/ 22.06.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kuģošanas līdzekļa vajāšanas, apturēšanas, pārbaudes un aizturēšanas kārtība un nosacījumi"

VRS/ 17.06.2021.

Informatīvā ziņojuma projekts "Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai"

VUGD/ 14.06.2021.

Ministru kabineta noteikumeikumu projekts "Patvēruma meklētāja personas dokumenta noteikumi"

VRS/ 07.06.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra”

PMLP/ 28.05.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli”

VRS/ 25.05.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”

PMLP/ 14.05.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 “Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju””

VP/ 28.04.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 “Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību”

IDB/ 21.04.2021.

Informatīvā ziņojuma projekts “Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām”

VUGD/ 21.04.2021.

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā”

IEM/ 13.04.2021.

Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021. – 2023.gadam"

IEM/ 13.04.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā"

PMLP/ 01.04.2021.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju””

VP/18.03.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"

PMLP/26.02.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu””

VDD/22.02.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 10. novembra noteikumos Nr. 1312 “Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem””

VDD/22.02.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi""

PMLP/22.02.2021.

Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

PMLP/01.02.2021.

Likumprojekts "Grozījums Patvēruma likumā"

PMLP/01.02.2021.

Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā”

IEM/01.02.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem””

VRS/28.01.2021.

Likumprojekts “Grozījums Operatīvās darbības likumā”

VP/13.01.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu””

VP/ 04.01.2021.

Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā”

VP/28.12.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Sodu reģistra likumā

IEM IC/ 17.12.2020.

Informatīvā ziņojuma projekts “Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē”

IEM/ 17.12.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”"

PMLP/ 16.12.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”"

PMLP/ 15.12.2020.

Informatīvā ziņojuma projekts “Par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019. gadam izpildi”

IEM/ 15.12.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā

VRS/07.12.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

PMLP/ 27.11.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas”

IEM/ 27.11.2020.

Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

PMLP/ 19.11.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā”

IEM/ 03.11.2020.

Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

PMLP/ 02.11.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""

PMLP/ 02.11.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.121 "Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība""

PMLP/ 02.11.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.82 "Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām""

PMLP/ 02.11.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”

IEM/ 02.11.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā”

PMLP/ 27.10.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”

PMLP/ 06.10.2020.

Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

PMLP/ 06.10.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā”

IEM/ 29.09.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi”

IEM/ 23.09.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

IEM/ 23.09.2020.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

IEM/ 23.09.2020.

Likumprojekts "Grozījumi likumā “Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības""

PMLP/ 22.09.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību””

VP/ 22.09.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"

VRS/ 16.09.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts ““Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.52 “Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība””

PMLP/ 02.09.2020.

Likumprojekts “Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”

VP/ 13.08.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums”

PMLP/ 11.08.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumos Nr. 122 “Noteikumi par izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru””

PMLP/ 11.08.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts

VUGD / 03.08.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu””

VRS / 15.07.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem”

VDD / 29.06.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Ukrainu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Ukrainu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Imigrācijas likums”

PMLP / 12.06.2020

Likumprojekts “Imigrācijas likums” … Lasīt vairāk

Informatīvais ziņojums par informācijas sistēmu “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole” un “Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma” ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu”

VUGD / 03.06.2020

Informatīvais ziņojums par informācijas sistēmu “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole” un “Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma” ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”

VP / 02.06.2020

Likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 02.06.2020

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts ,,Grozījumi Imigrācijas likumā"

PMLP / 26.05.2020

Likumprojekts ,,Grozījumi Imigrācijas likumā" … Lasīt vairāk

Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis

VRS / 11.05.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 “Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi”

IEM / 22.04.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 “Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi” … Lasīt vairāk

Informatīvā ziņojuma projekts “Par medību šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību”

IEM / 17.04.2020

Informatīvā ziņojuma projekts “Par medību šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Grozījumi konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā””

IEM / 19.03.2020

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Grozījumi konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību””

VP / 10.03.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem””.

IEM / 25.02.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem””. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību””

IEM / 19.02.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts ,,Par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”

PMLP / 04.02.2020

Likumprojekts ,,Par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa pamatprasībām”

IEM / 28.01.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa pamatprasībām” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai”

PMLP / 08.01.2020

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi”

VP / 18.12.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” … Lasīt vairāk

Plāna projekts “Valsts civilās aizsardzības plāns”

VUGD / 12.11.2019

Plāna projekts “Valsts civilās aizsardzības plāns” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību”

IEM / 07.11.2019

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā”

VP / 01.11.2019

Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem””

VRS / 31.10.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību”

VP / 21.10.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 12.09.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu””

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā”

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 15.08.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā”

PMLP / 15.08.2019

Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā”

PMLP / 15.08.2019

Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm”

IEM / 26.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

NVA / 16.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru””

IEM / 04.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” … Lasīt vairāk