adrese: Rīgā,  K. Valdemāra iela 1A, Rīga, LV-1010

darba laiks: Darba laiks: 8.00–16.30

E-pasts:  prese@idb.gov.lvpasts@idb.gov.lv 

Tālr.: 67209000 (lietvedība)

Rekvizīti:
"Iekšējās drošības birojs"
Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Rīga, LV-1010
NMR kods 90010643967
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konts Nr.: LV73TREL214068800100B

adrese: K. Barona iela 99A, Rīga, LV-1012

darba laiks: Darba laiks: 8.00–16.30

E-pasts:  prese@vdd.gov.lvinfo@vdd.gov.lvpasts@vdd.gov.lv

Tālr.:  67208964 (VDD diennakts tālrunis)