Iekšlietu nozarē vairāku jomu publiskie iepirkumi tiek rīkoti centralizēti. Tos, gan ministrijas, gan citu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām centralizēti rīko Iekšlietu ministrijas padotības iestāde - Nodrošinājuma valsts aģentūra, savukārt, informācijas un komunikāciju (turpmāk - IKT) jomas pārvaldība nozarē ir uzticēta Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, kas tajā skaitā veic centralizētus iepirkumus nozares IKT jomā. Šādi, informācija par ministrijas vajadzībām rīkotajiem iepirkumiem, kas ir publiskojama normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajā kārtībā, ir atrodama attiecīgo iestāžu tīmekļvietnēs:

Meklēšanas rezultāti:

Nekas netika atrasts