Informācija medijiem ES un fondi
Iekšlietu ministrs un Beļģijas valsts sekretāre

Šodien, 29. aprīlī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalās Eiropas Savienības (ES) ministru konferencē par Migrācijas un patvēruma pakta ieviešanu. Šī pakta, kas reformē ES migrācijas politiku, sagatavošana ES līmenī ilga vairāk nekā desmit gadus, tādēļ ieviešanas mehānismiem ir jābūt efektīviem.

Pakts visaptveroši reformē ES migrācijas un patvēruma sistēmu, izveidojot jaunu pastāvīgu ES līmeņa solidaritātes mehānismu, precizējot dažādu procedūru termiņus un ietvaru, kā arī paredzot saistošu robežprocedūras izmantošanu un ieviešot īpašu regulējumu krīzes gadījumiem.

Kozlovskis konferencē uzsver Latvijai svarīgākos elementus migrācijas pārvaldībā - nelegālās migrācijas pamatcēloņu un veicinošo faktoru novēršana, efektīva ES ārējo robežu pārvaldība un elastīga pieeja dalībvalstu savstarpējai solidaritātei, kas respektē katras valsts nacionālo situāciju, ģeogrāfisko novietojumu, iespējas u.c.

Konferences mērķis ir pārrunāt tālāko rīcību un ES dalībvalstu pienākumus pakta ieviešanas procesā.

Ministru konference notiek Beļģijā un tajā piedalās Eiropas Komisijas pārstāvji, ES dalībvalstu un Šengenas asociēto valstu iekšlietu un migrācijas ministri un attiecīgo ES aģentūru pārstāvji.

Jau ziņots, ka ES dalībvalstis gadiem ir pakļautas pastiprinātam migrācijas spiedienam. Šī gada 8. aprīlī Eiropas Parlaments pieņēma jaunus tiesību aktus par to, kā tiks risināti migrācijas un patvēruma jautājumi Eiropas Savienības līmenī.