Eiropas Padomes Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) 2022. gada 21. februārī publicēja trešās kārtas novērtējuma ziņojumu par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību ieviešanu Latvijā.

GRETA preses relīze [21.02.2022.] pieejama šeit: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-its-third-report-on-latvia