adrese: Galvenā pārvalde: Rīgā, Rūdolfa iela 5, LV 1012

darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30

E-pasts:  pasts@rs.gov.lv

Tālr.: 67075739, 67075617

Rekvizīti:
"Valsts robežsardze"
Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012
Reģ. Nr. 90000086402
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konts Nr.: LV53TREL2140126037000