Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi īsu pārskatu par situāciju nepilngadīgo noziedzības jomā, nepilngadīgo tiesību pārkāpumiem un noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem. Pārskats ir tapis sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Valsts probācijas dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un LIA Latvijas Drošāka interneta centru.

Situācijas aprakstā sniegta informācija par nepilngadīgo personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, apcietinātajiem un notiesātajiem nepilngadīgajiem, analizētas tendences un veikts statistikas datu izvērtējums par cietušajiem bērniem. Izmaiņu tendences analizētas pret rādītājiem 2022. gadā.

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi īsu pārskatu par situāciju nepilngadīgo noziedzības jomā, nepilngadīgo tiesību pārkāpumiem un noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem. Pārskats ir tapis sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Valsts probācijas dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un LIA Latvijas Drošāka interneta centru.

Situācijas aprakstā sniegta informācija par nepilngadīgo personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, apcietinātajiem un notiesātajiem nepilngadīgajiem, analizētas tendences un veikts statistikas datu izvērtējums par cietušajiem bērniem. Izmaiņu tendences analizētas pret rādītājiem 2021. gadā.