Kopējā drošības un aizsardzības politika (KDAP) ļauj ES uzņemties vadošo lomu miera uzturēšanas operācijās, konfliktu novēršanā un starptautiskās drošības stiprināšanā. Tā ir neatņemama ES visaptverošas pieejas daļa krīžu pārvarēšanā, izmantojot civilos un militāros resursus.

Kopš 2003. gada ES ir uzsākusi vairāk nekā 30 KDAP misijas. Pašreiz Eiropā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos darbojas 10 civilās misijas un 6 militārās misijas vai operācijas.

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas šobrīd piedalās vienā Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijā - Eiropas Savienības Novērošanas misija Gruzijā – EUMM Georgia.

Lēmumu par Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūtīšanu starptautiskajās civilajās misijās, pamatojoties uz likuma „Par policiju” 8. panta otro daļu, Robežsardzes likuma 5.1 panta otro daļu un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 23.1 panta otro daļu, pieņem Ministru kabinets. 

Amatpersonu nosūtīšanas un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2007. gada noteikumi Nr. 340 „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība”.

Dalībai EUMM Georgia šobrīd ir nosūtītas sešas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas.

 
Lai saņemtu papildu informāciju, jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: eln@iem.gov.lv