lv-robeza

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotības iestādes īsteno Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību un kontroli, nelegālās imigrācijas novēršanu un noziedzīgu nodarījumu novēršana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.

Valsts robežas drošība

Iekšlietu nozares stratēģijas 2023.-2027. gadam politikas jomas noteiktie rīcības virzieni un prioritārie politikas mērķi