lv-robeza

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotības iestādes īsteno Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību un kontroli, nelegālās imigrācijas novēršanu un noziedzīgu nodarījumu novēršana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.

adrese: Galvenā pārvalde: Rīgā, Rūdolfa iela 5, LV 1012

darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30

E-pasts:  kanceleja@rs.gov.lvrobezsardze@rs.gov.lv

Tālr.: 67075739, 67075617

Rekvizīti:
"Valsts robežsardze"
Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012
Reģ. Nr. 90000086402
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konts Nr.: LV53TREL2140126037000

  • Valsts robežas drošības jomā

Valsts robežsardzei saistošie normatīvie akti

 

Ministrijas sasniedzamie politikas rezultāti (2020-2022):

Rīcības virziens: Valsts robežas drošība

Politikas rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības

 

2018 (izpilde)

2020 (prognoze/ izpilde)

2021 (prognoze/ izpilde)

2022 (prognoze/ izpilde)

 

Stiprināta valsts ārējās robežas drošība

Ārējā sauszemes robeža aprīkota ar savstarpēji integrētiem robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem (% no ārējās robežas garuma)[1]

38%

41%

42%

43%

 

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Krievijas robežu (% no robežas garuma)[2]

44%

100%[3]

 

 

 

Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Baltkrievijas robežu (% no robežas garuma)[4]

2%

15%

40%

100%

 

Iesaistītās iestādes: Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Nostiprinātas valsts īpašuma tiesības uz zemi Latvijas-Krievijas robežas un pierobežas joslā (kopējais atsavināto zemes vienību skaits)[5] 

265

286

288

291

 

Nostiprinātas valsts īpašuma tiesības uz zemi Latvijas-Baltkrievijas robežas un pierobežas joslā (kopējais atsavināto zemes vienību skaits) [6]

30

93

106

108

 

Nostiprinātas valsts īpašuma tiesības uz zemi zem pierobežas ceļiem (kopējais atsavināto zemes vienību skaits)[7]

11 

 55

 68

69 

 

Iesaistītās iestādes: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Nodrošināta Latvijas Republikai saistošo ES saistību izpilde robežu drošību jomā

Nodrošināta personāla dalība  FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (dalības reizes) 2018.-2020.g.; (amatpersonu skaits) 2021. 2022.g.[8]

488

480

86[9]

86

 

Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība un dalība pēc FRONTEX pieprasījuma

(amatpersonu skaits)[10]

30

30

30

30

 

Iesaistītās iestādes: Valsts robežsardze, Valsts policija

 

Nodrošināta integrēta Latvijas Republikas valsts robežas pārvaldība

Realizēti Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna pasākumi no kopējā pasākuma skaita  (%)[11]

 

 

15%

 

 

100%[12]

 

 

 

20%

 

 

 

20%

 

Iesaistītās iestādes: Iekšlietu ministrija,  Valsts robežsardze, Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts drošības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra

 


[1] Dati no Valsts robežsardzes. Tiek turpināts IeM darbības stratēģijā 2017.-2019 plānotais.

[2] Dati no Valsts robežsardzes.

[3] Izņemot Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.268 "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanās noteikumi" 5.3. apakšpunktā paredzēto žogu visos valsts robežas joslas posmus, kuros pastāv augsts valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas risks.

[4] Dati no Valsts robežsardzes.

[5] Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

[6] Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

[7] Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

[8] Dati no Valsts robežsardzes.

[9] Sākot ar 2021.gada 1.janvāri tiek mainīta novērtēšanas metodoloģija, ņemot vērā jaunas Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas Nr.2019/1896 prasības.

[10] Dati no Valsts robežsardzes.

[11] Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības plāna 2019.- 2020.gadam projekts.

[12] Izpilde atkarīga no piešķirtā finansējuma apjoma, izpilde attiecināma tikai uz tiem pasākumiem, kuri realizējami pilnībā 2020.gadā.