Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra metodiskie materiāli

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs mērķtiecīgi darbojas, lai sekmētu sporta izglītības procesu Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs. Piedāvājam iespēju lasīt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra ekspertu sagatavotos metodiskos materiālus, kas būs kā palīgs gan dienestos strādājošajiem, gan arī ikvienam interesentam.