adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050

darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30 

E-pasts:  pasts@vugd.gov.lv

Tālr.: 67075824

Rekvizīti:
"Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests"
Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. LV90000049834
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Norēķinu konts Nr.: LV27TREL2140144017000