Ārējo un iekšējo tiesību aktu apkopojums finanšu vadības jomā

Lai nodrošinātu ārējā un iekšējā normatīvā regulējuma finanšu vadības jomā pieejamību vienkopus, Iekšlietu ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 08.maija noteikumiem Nr.326 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs" ir sagatavojusi un publicē ārējo un iekšējo tiesību aktu apkopojumu finanšu vadības jomā. Ministrijas iekšējos tiesību aktus, kā arī konsultācijas par ārējo un iekšējo tiesību aktu piemērošanu ir iespējams saņemt, sazinoties ar Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta nodarbinātajiem.