Valsts policijas forma

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros ministrijas padotībā esošas tiesībsargājošās institūcijas, reaģējot uz noziedzīgām izpausmēm, piemērojot praksē izstrādātas metodes noziedzības apkarošanai un sekojot aktuālākajām pārmaiņām noziedzīgo darbību izpausmju attīstībā, nodrošina sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības ievērošanu.

Noziedzības novēršana un apkarošana

Iekšlietu nozares stratēģijas 2023.-2027. gadam politikas jomas noteiktie rīcības virzieni un prioritārie politikas mērķi