Ētikas kodekss nosaka Iekšlietu ministrijas valsts civildienesta ierēdņa, darbinieka, ar kuru noslēgts darba līgums, un amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kura ieņem valsts civildienesta ierēdņa amatu ministrijā uzvedības normas un ētikas pamatprincipus, kas nodarbinātajam jāievēro, pildot amata pienākumus darba laikā, kā arī ārpus darba laika.

Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt nodarbināto likumīgu un godprātīgu darbību, lai uzlabotu ministrijas darba rezultātus un veicinātu sabiedrības uzticību ministrijai.