Eiropas Savienības Padome kopā ar Eiropas Parlamentu veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas funkcijas, kā arī pilda politikas veidošanas un koordinācijas funkcijas. Eiropas Savienības Padome savas darbības īstenošanai var pieņemt šādus aktus: regulas, direktīvas, lēmumus, vienotās rīcības, kopējās nostājas, ieteikumus un atzinumus. Eiropas Savienības Padome var arī pieņemt secinājumus, deklarācijas un rezolūcijas.

Eiropas Savienības Padomē no katras dalībvalsts ir pa vienam pārstāvim ministru līmenī, kas pilnvarots uzņemties saistības attiecīgās dalībvalsts vārdā un īstenot balsošanas tiesības. Ņemot vērā apspriežamos tematus, Eiropas Savienības Padome sanāk desmit dažādos sastāvos.

Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padome (Justice and Home Affairs Council – JHA) ir dalībvalstu ministru, kas atbild par tieslietu un iekšlietu jomu (Latviju pārstāv iekšlietu un tieslietu ministri atbilstoši to kompetencei), sanāksmes, lai apspriestu sadarbības attīstību un īstenošanu, kā arī, lai izstrādātu kopīgu politiku un pieņemtu jomai nozīmīgus politiskos lēmumus un attīstības mērķus. Sagatavošanās darbs pirms Eiropas Savienības Padomes sanāksmes noris Padomes darba grupās un komitejās, kā arī Pastāvīgo pārstāvju sanāksmēs.

Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmes parasti tiek rīkotas astoņas reizes gadā (četras reizes katras prezidentūras laikā, no kurām viena ir neformāla rakstura). Ievērojot panākto vienošanos par Eiropas Savienības institūciju darba organizāciju, Eiropas Savienības Padome atrodas Briselē, Beļģijā, bet aprīlī, jūnijā un oktobrī Padomes sēdes notiek Luksemburgā, Luksemburgā.

Eiropas Savienības Padomes sanāksmes ir atklātas, ja tā lemj un balso par tiesību akta projektu un tās ir iespējams vērot tiešraidē internetā.

 

2018. gada otrajā pusgadā (2018. gada 1. jūlijs - 2018. gada 31. decembris) Eiropas Savienības prezidējošā valsts ir Austrija.

Austrijas prezidentūras darba programma pieejama šeit.

 

Lai saņemtu papildu informāciju, jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta edresi: eln@iem.gov.lv

2018. gada 12.-13. jūlijs - Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā sanāksme, papildu informācija.

2018. gada 11.-12. oktobris - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2018. gada 6.-7. decembris - Tieslietu un iekšlietu padome

2018. gada 25.-26. janvāris - Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā sanāksme, papildu informācija.

2018. gada 8.-9. marts - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2018. gada 4.-5. jūnijs - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2017. gada 6.-7. jūlijs - Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā sanāksme, papildu informācija.

2017. gada 12.-13. oktobris - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2017. gada 7.-8. decembris, Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2017. gada 26.-27. janvāris - Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā sanāksme, papildu informācija.

2017. gada 27.-28. marts - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2017. gada 18. maijs - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2017. gada 8.-9. jūnijs - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums

2016. gada 25.-26. janvāris - Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā sanāksme.

2016. gada 25. februāris - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2016.gada 10. - 11. marts - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2016.gada 24.marts - Ārkārtas Tieslietu un iekšlietu ministru un ES institūciju pārstāvju sanāksme.

2016.gada 21.aprīlis.

2016.gada 20.maijs, sanāksmes kopsavilkums.

2016.gada 9. - 10.jūnijs.

2015.gada 9.-10.jūlijs - Neformālā tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 20.jūlijs - Ārkārtas tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 14.septembris - Ārkārtas tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 22.septembris- Ārkārtas tieslietu un iekšlietu padome.

2015.gada 8.-9.oktobris - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 9.novembris - Ārkārtas tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 20.novembris - Ārkārtas tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 3.-4.decembris - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 29.-30.janvāris - Neformālā tieslietu un iekšlietu padome.

2015.gada 12.-13.marts - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2015.gada 15.-16.jūnijs - Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2014.gada 8.-9.jūlijs – Neformālā tieslietu un iekšlietu padome, informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2014.gada 1.jūlijā.

2014.gada 9.-10.oktobris – Tieslietu un iekšlietu padome, informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2014.gada 7.oktobrī, sanāksmes kopsavilkums.

2014.gada 4.-5.decembris – Tieslietu un iekšlietu padome, sanāksmes kopsavilkums.

2014.gada 23.-24.janvāris - Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2014.gada 21.janvārī, sanāksmes kopsavilkums.

2014.gada 3.-4.marts - Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2014.gada 25.februārī, sanāksmes kopsavilkums.

2014.gada 5.-6.jūnijs - Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2014.gada 3.jūnijā, sanāksmes kopsavilkums.

2013.gada 18.-19.jūlijs – Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2013.gada 16.jūlijā; sanāksmes kopsavilkums.

2013.gada 7.-8.oktobris – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2013.gada 1.oktobrī; sanāksmes kopasavilkums.

2013.gada 5.-6.decembris – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2013.gada 3.decembrī; sanāksmes kopsavilkums.

2013.gada 17.-18.janvāris - Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2013.gada 15.janvārī, sanāksmes kopsavilkums.

2013.gada 7.-8.marts - Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2013.gada 5.martā, sanāksmes kopsavilkums.

2013.gada 6.-7.jūnijs - Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2013.gada 4.jūnijā, sanāksmes kopsavilkums.

2012.gada 23.-24.jūlijs – Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2012.gada 24.jūlijā; sanāksmes kopsavilkums.  

2012.gada 25.-26.oktobris – Tieslietu un iekšlietu padome; sanāksmes kopsavilkums.

 2012.gada 6.-7.decembris – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Minsitru kabineta sēdē 2012.gada 4.decembrī; sanāksmes kopsavilkums.
 

2012.gada 26.-27.janvāris – Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2012.gada 24.janvārī; sanāksmes kopsavilkums.

2012.gada 8.-9.marts – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2012.gada 6.marta sēdē; sanāksmes kopsavilkums.

2012.gada 26.-27.aprīlis – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa sēdē; sanāksmes kopsavilkums.

2012.gada 7.-8.jūnijs – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija sēdē; sanāksmes kopsavilkums.

2011.gada 18.-19.jūlijs – Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 12.jūlijā; sanāksmes kopsavilkums.

2011.gada 22.-23.septembris – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 20.septembrī; sanāksmes kopsavilkums.

2011.gada 27.-28.oktobris – Tieslietu un iekšlietu padome, informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 20011.gada 1.novembrī; sanāksmes kopsavilkums

 2011.gada 13.-14.decembris – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 6.decembrī; sanāksmes kopsavilkums.

2011.gada 20.-22.janvāris – Neformālā tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 18.janvārī; sanāksmes kopsavilkums Ungārijas prezidentūras mājas lapā.

2011.gada 24.-25.februāris – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 22.februārī; sanāksmes kopsavilkums.

2011.gada 11.-12.aprīlis – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 11.aprīlī. Tieslietu un iekšlietu padomes kopsavilkums.

2011.gada 12.maijs - Ārkārtas Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 10.maijā. Tieslietu un iekšlietu padomes kopsavilkums.

2011.gada 9.-10.jūnijs – Tieslietu un iekšlietu padome; informatīvais ziņojums  izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 7.jūnijā. Tieslietu un iekšlietu padomes kopsavilkums.