Miķeļa Valtera kapa plāksne nodota Liepājas muzejam
cilvektirdzniecība
projekts