• No 2022. gada 17. līdz 30. janvārim Iekšlietu ministrija veica iekšlietu iestāžu nodarbināto aptauju par apmierinātību ar darba vidi, informācijas apriti, stresa līmeni un citiem faktoriem ar kuriem darbinieki saskaras ikdienā. Pētījuma rezultāti:
  • No 2021. gada 9. aprīļa līdz 19. aprīlim Iekšlietu ministrija sadarbībā ar pētījumu uzņēmumu “Latvijas fakti” veica iedzīvotāju sabiedriskās domas aptauju par drošības jautājumiem. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem 87% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvija ir droša valsts dzīvošanai, kā arī sabiedrībai raksturīgs augsts uzticēšanās līmenis dažādām drošības iestādēm un pozitīvs to saskarsmes vērtējums. Pētījuma rezultāti: