Skaidrīte Garbare

Ministra palīdze
skaidrite.garbare [at] iem.gov.lv

Santa Švanka

Ministra biroja vadītāja
santa.svanka [at] iem.gov.lv

Maksims Miņejevs

Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos
maksims.minejevs [at] iem.gov.lv

Jānis Veide

Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos
janis.veide [at] iem.gov.lv

Beata Jonite

Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
beata.jonite [at] iem.gov.lv

Māris Gulbis (Ministra padomnieks iekšlietu sistēmas jautājumos (bez atalgojuma), bijušais iekšlietu ministrs)

Ministra padomnieks
santa.svanka [at] iem.gov.lv

Elīna Diedrika

Valsts sekretāra palīdze
elina.diedrika [at] iem.gov.lv

Larisa Tumaņana

Departamenta direktore
larisa.tumanana [at] iem.gov.lv

Inese Šāble

Eksperte
inese.sable [at] iem.gov.lv

Alda Strode

Departamenta direktora vietniece, Finanšu politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja
alda.strode [at] iem.gov.lv

Ieva Potjomkina

Vecākā referente
ieva.potjomkina [at] iem.gov.lv

Inga Ošiņa

Vecākā eksperte
inga.osina [at] iem.gov.lv

Santa Šaicāne

Vecākā referente
santa.saicane [at] iem.gov.lv

Agnese Strautiņa

Vecākā referente
agnese.strautina [at] iem.gov.lv

Baiba Balode

Nodaļas vadītāja
baiba.balode [at] iem.gov.lv

Ausma Bernāne

Vecākā eksperte
ausma.bernane [at] iem.gov.lv

Lilija Černoriža

Vecākā eksperte
lilija.cernoriza [at] iem.gov.lv

Liāna Balcere

Vecākā eksperte
liana.balcere [at] iem.gov.lv

Zenta Rasmuse

Vecākā eksperte
zenta.rasmuse [at] iem.gov.lv

Līva Jurševica

Vecākā eksperte
liva.jursevica [at] iem.gov.lv

Ilga Verčina

Nodaļas vadītāja
ilga.vercina [at] iem.gov.lv

Ilze Veidenberga

Vecākā referente
ilze.veidenberga [at] iem.gov.lv

Līga Lecinska

Vecākā referente
liga.lecinska [at] iem.gov.lv

Iveta Bunere

Vecākā referente
iveta.bunere [at] iem.gov.lv

Genoveva Jansone-Kraine

Vecākā referente
genoveva.jansone [at] iem.gov.lv

Anna Poloņankina

Vecākā referente
anna.polonankina [at] iem.gov.lv

Ludmila Gailīte

Nodaļas vadītāja
ludmila.gailite [at] iem.gov.lv

Irēna Eiduka

Vecākā grāmatvede
irena.eiduka [at] iem.gov.lv

Renāte Jākobsone

Vecākā grāmatvede
renate.jakobsone [at] iem.gov.lv

Irina Pentjuhova

Vecākā grāmatvede
irina.pentjuhova [at] iem.gov.lv

Irēna Šēla

Vecākā grāmatvede
irena.sela [at] iem.gov.lv

Māris Zariņš

Nodaļas vadītājs
maris.zarins [at] iem.gov.lv

Samanta Nalivaiko

Sabiedrisko attiecību speciālists
samanta.nalivaiko [at] iem.gov.lv

Jānis Kalugins

Nodaļas vadītājs
janis.kalugins [at] iem.gov.lv

Rūdolfs Jeromāns

Auditors
rudolfs.jeromans [at] iem.gov.lv

Māris Laže

Auditors
maris.laze [at] iem.gov.lv

Aija Stūrmane

Auditors
aija.sturmane [at] iem.gov.lv

Dzintra Matvejāne

Nodaļas vadītāja
dzintra.matvejane [at] iem.gov.lv

Ingūna Aire

Valsts sekretāra vietniece
inguna.aire [at] iem.gov.lv

Tija Rinmane

Departamenta direktore
tija.rinmane [at] iem.gov.lv

Liene Simsone

Departamenta direktores vietniece, Nodaļas vadītāja
liene.simsone [at] iem.gov.lv

Asnāte Bržezina-Kalniņa

Nozares padomniece
asnate.kalnina [at] mfa.gov.lv

Līga Neidere

Nozares padomniece
liga.neidere [at] mfa.gov.lv

Kaspars Āboliņš

Nozares padomnieks
kaspars.abolins [at] mfa.gov.lv

Sanita Inzena-Andzena

Nozares padomniece
sanita.inzena-andzena [at] iem.gov.lv

Anete Valaine-Elsone

Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, juriskonsulte
anete.valaine [at] iem.gov.lv

Igors Silantjevs

Vecākais referents
igors.silantjevs [at] iem.gov.lv

Elīna Priedniece

Vecākā referente
elina.priedniece [at] iem.gov.lv

Karlīna Gulbe

Vecākā referente
karlina.gulbe [at] iem.gov.lv

Aiga Ābele

Vecākā referente
aiga.abele [at] iem.gov.lv

Grieta Strūve

Referente
grieta.lielmane [at] iem.gov.lv

Santa Sproģe-Rimša

Nodaļas vadītāja
santa.sproge-rimsa [at] iem.gov.lv

Jānis Zvilna

Vecākais referents
janis.zvilna [at] iem.gov.lv

Diāna Lapoško

Eksperte
diana.laposko [at] iem.gov.lv

Ramona Innusa

Vecākā eksperte
ramona.innusa [at] iem.gov.lv

Mārtiņš Jankovskis

Vecākais referents
martins.jankovskis [at] iem.gov.lv

Inga Jankovska

Vecākā referente
inga.jankovska [at] iem.gov.lv

Ilze Baranovska

Vecākā referente
ilze.baranovska [at] iem.gov.lv

Marija Samoiļenko

Vecākā referente
marija.samoilenko [at] iem.gov.lv

Santa Balaško

Vecākā referente
santa.balasko [at] iem.gov.lv

Anželika Novokreščenniha

Vecākā referente
anzelika.novokrescenniha [at] iem.gov.lv

Liene Simsone

Departamenta direktores vietniece, Nodaļas vadītāja
liene.simsone [at] iem.gov.lv

Jurijs Koškins

Vecākais referents
jurijs.koskins [at] iem.gov.lv

Sabina Kaļiņina

Vecākā referente
sabina.kalinina [at] iem.gov.lv

Dace Babiča

Referente
dace.babica [at] iem.gov.lv

Daiga Piebalga

Departamenta direktore
daiga.piebalga [at] iem.gov.lv

Kristīne Pūre

Nodaļas vadītāja
kristine.pure [at] iem.gov.lv

Antoņina Bulahova

Vecākā referente
antonina.bulahova [at] iem.gov.lv

Sanita Jurdže

Vecākā referente
sanita.jurdze [at] iem.gov.lv

Gints Rozenbilds

Vecākais referents
gints.rozenbilds [at] iem.gov.lv

Raimonds Pāps

Vecākais referents
raimonds.paps [at] iem.gov.lv

Nadežda Lazukova-Šejanova

Vecākā referente
nadezda.lazukova [at] iem.gov.lv

Dace Krūmiņa

Vecākā referente
dace.krumina [at] iem.gov.lv

Anastasija Ivanova

Referente
anastasija.ivanova [at] iem.gov.lv

Edīte Āboltiņa

Referente
edite.aboltina [at] iem.gov.lv

Tatjana Stragova

Nodaļas vadītāja
tatjana.stragova [at] iem.gov.lv

Anita Poļijenko

Referente
anita.polijenko [at] iem.gov.lv

Gaļina Averjanova

Referente
galina.averjanova [at] iem.gov.lv

Biruta Pedane

Vecākā lietvede
kanceleja [at] iem.gov.lv

Aiva Urbāne

Vecākā lietvede
aiva.urbane [at] iem.gov.lv

Danute Pundiņa

Vecākā lietvede
danute.pundina [at] iem.gov.lv

Dagmāra Ferstere

Vecākā lietvede
dagmara.ferstere [at] iem.gov.lv

Daiga Krastiņa

Vecākā lietvede
daiga.krastina [at] iem.gov.lv

Vilnis Vītoliņš

Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors
vilnis.vitolins [at] iem.gov.lv

Inguna Gorbačova-Ščogole

Normatīvo aktu nodaļas vadītāja
inguna.gorbacova-scogole [at] iem.gov.lv

Sandis Blumbergs

Juriskonsults
sandis.blumbergs [at] iem.gov.lv

Kristaps Sproģis

Juriskonsults, datu aizsardzības speciālists
kristaps.sprogis [at] iem.gov.lv

Dace Radzeviča

Juriskonsults
dace.radzevica [at] iem.gov.lv

Dzintra Rancāne

Juriskonsults
dzintra.rancane [at] iem.gov.lv

Inese Sproģe

Juriskonsults
inese.sproge [at] iem.gov.lv

Ieva Skirusa

Juriskonsults
ieva.skirusa [at] iem.gov.lv

Krista Brūvele

Juriskonsults
krista.bruvele [at] iem.gov.lv

Kaspars Siliņš

Juriskonsults
kaspars.silins [at] iem.gov.lv

Inga Ļaksa

Nodaļas vadītāja
inga.laksa [at] iem.gov.lv

Nataļja Kiškele-Novika

Juriskonsults
natalja.kiskele [at] iem.gov.lv

Vita Meldere

Juriskonsults
vita.meldere [at] iem.gov.lv

Daiga Suipe

Juriskonsults
daiga.suipe [at] iem.gov.lv

Linda Gersone

Juriskonsults
linda.gersone [at] iem.gov.lv

Tatjana Strade

Juriskonsults
tatjana.strade [at] iem.gov.lv

Karina Zagoskina

Nodaļas vadītāja
karina.zagoskina [at] iem.gov.lv

Aleksejs Niščaks

Juriskonsults
aleksejs.niscaks [at] iem.gov.lv

Līva Rudzīte

Juriskonsults
liva.rudzite [at] iem.gov.lv

Oļesja Pavļuka

Juriskonsults
olesja.pavluka [at] iem.gov.lv

Krista Brača

Juriskonsults
krista.braca [at] iem.gov.lv

Arnis Jurševics

Informātikas un sakaru nodaļas vadītājs
arnis.jursevics [at] iem.gov.lv

Ilanta Balcere

Vecākā referente
ilanta.balcere [at] iem.gov.lv

Jānis Bekmanis

Valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis
janis.bekmanis [at] iem.gov.lv

Laimonis Rozenbaums

Vecākais referents
laimonis.rozenbaums [at] iem.gov.lv

Raimonds Grīnbergs

Vecākais referents
raimonds.grinbergs [at] iem.gov.lv

Gatis Švika

Departamenta direktors
gatis.svika [at] iem.gov.lv

Iveta Muceniece

Nodaļas vadītāja
iveta.Muceniece [at] iem.gov.lv

Maigurs Ludbāržs

Vecākais referents
maigurs.ludbarzs [at] iem.gov.lv

Indulis Zālītis

Vecākais referents
indulis.zalitis [at] iem.gov.lv

Žanna Fokanova

Vecākā referente
zanna.fokanova [at] iem.gov.lv

Rihards Šteins

Vecākais referents
rihards.steins [at] iem.gov.lv

Imants Zaķis

Nozares politikas departamenta direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs
imants.zakis [at] iem.gov.lv

Sandis Barks

Vecākais referents
sandis.barks [at] iem.gov.lv

Irēna Putane

Vecākā referente
irena.putane [at] iem.gov.lv

Ronalds Petrovskis

Vecākais referents
ronalds.petrovskis [at] iem.gov.lv

Raimonds Stulpāns

Vecākais referents
raimonds.stulpans [at] iem.gov.lv

Inese Kalniņa

Vecākā referente
inese.kalnina [at] iem.gov.lv

Irina Porošina

Vecākā referente
irina.porosina [at] iem.gov.lv

Agate Sirmā

Vecākā referente
agate.sirma [at] iem.gov.lv

Olga Dabiža-Petrovska

Vecākā referente
olga.dabiza [at] iem.gov.lv

Ilze Rudzīte

Vecākā referente
ilze.rudzite [at] iem.gov.lv

Sindija Mickus

Vecākā referente
sindija.mickus [at] iem.gov.lv