Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
līdz 22 darba dienām
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iespējams sniegt priekšlikumu, jautājumu, lūgumu vai sūdzību Iekšlietu ministrijai, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.