Iekšlietu ministrijas vadībā izstrādātās vadlīnijas pašvaldības policijas izveidei

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt tiesību aktos un izveidoto pašvaldības policijas resursu statistiskā analīzē balstītas rekomendācijas pašvaldības policijas izveidei un darbības nodrošināšanai pašvaldībām, kurās šobrīd pašvaldības policija nav izveidota.