Palīdzības sniegšana Ukrainai

1.  Uz kurieni zvanīt, ja Ukrainas pilsoņi vai cilvēki, kuri vēlas viņiem palīdzēt, nezina, kur vērsties?

Šādā gadījumā lūdzam zvanīt uz vienoto informatīvo tālruni – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” +37127380380

Informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” nodrošinās cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā, centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniegs informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

2. Kādiem dokumentiem jābūt Ukrainas pilsoņiem, lai ieceļotu Latvijā?

Notiks robežpārbaudes personām, kuras ieceļo ar biometriskajām pasēm, un vīzu izsniegšana personām, kurām ir citi ceļošanas dokumenti, bet nav vīzas ieceļošanai Šengenas līguma valstu teritorijā. Ja personai nav ceļošanas dokumentu, sadarbībā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm tiks veikta personas identitātes noteikšana. Aicinām, dodoties ceļā uz Latviju, nodrošināt jebkādus dokumentus, kas palīdzēs cilvēku identificēt.

3. Cik ilgi Ukrainas pilsonis Latvijā var uzturēties bez vīzas?

Ja personas rīcībā ir biometriskā pase, Latvijā iespējams uzturēties 90 dienas pusgada laikā. Ja personas rīcībā nav biometriskās pases, Latvijā iespējams uzturēties uz vīzas derīguma laiku.

4. Kas ir ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību un, ko tā sevī iekļauj?

Ilgtermiņa vīzu Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniedza, ja pieteikums pagaidu aizsardzības statusa un uzturēšanās dokumenta pieprasīšanai tika iesniegts līdz 2022.gada 31.decembrim. Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniegtajās ilgtermiņa vīzās iekļauta norāde, ka persona var strādāt Latvijā pie jebkura darba devēja bez ierobežojumiem. 

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs pagaidu aizsardzības statusam piesakās, sākot no 2023.gada 1.janvāra, viņam izsniedz termiņuzturēšanās atļauju.

No 2023.gada 1.janvāra tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas pieteiksies pagaidu aizsardzības statusa saņemšanai  Latvijas Republikā un šo statusu apliecinošam dokumentam, tiks izsniegta termiņuzturēšanās atļauja uz diviem gadiem. Plašāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļvietnē

5. Kur varēs pieteikties, lai noformētu termiņuzturēšanās atļauju?

Termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanai var pieteikties pa pastu vai kurjerpastu, dokumentus nosūtot uz:

  • PMLP Migrācijas nodaļu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, LV-1026 vai
  • jebkuru teritoriālo nodaļu ārpus Rīgas, kas atrodas vistuvāk Jūsu uzturēšanās vietai vai
  • personīgi ierodoties Rīgas atbalsta centrā

vai ārpus Rīgas – jebkurā teritoriālajā nodaļā, izņemot Pārvaldes filiālēs https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales

6. Uz cik ilgu termiņu termiņuzturēšanās atļauja tiks izsniegta? Vai paredzēts, ka to varēs atjaunot pēc termiņuzturēšanās atļaujas termiņa beigām?

Termiņuzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz diviem gadiem. Termiņuzturēšanās atļaujas atjaunošanas iespēja atkarīga no tālākās situācijas attīstības Ukrainā.

No 2023.gada 1.janvāra tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas pieteiksies pagaidu aizsardzības statusa saņemšanai  Latvijas Republikā un šo statusu apliecinošam dokumentam, tiks izsniegta termiņuzturēšanās atļauja uz diviem gadiem. Plašāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļvietnē

7. Kāds būs termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanas termiņš un cena?

Pieteikuma izskatīšanas termiņš ir desmit darbdienas, pieteikuma izskatīšana ir bezmaksas.

8. Kādi dokumenti būs jāiesniedz, lai varētu noformēt termiņuzturēšanās atļauju?

Pases kopija (datu lapa un lappuses, kurās ir vīzas un/vai robežšķērsošanas atzīmes)

Pieteikuma veidlapa: 

9. Vai Ukrainas pilsoņa bērnam arī būs nepieciešama termiņuzturēšanās atļauja, lai ilgstoši uzturētos Latvijā?

Jā, būs nepieciešama.

10. Vai izceļojot no Latvijas, termiņuzturēšanās atļauja vai vīza tiks anulēta?

Tas atkarīgs no apstākļiem. Ja nav plānots atgriezties Latvijā, jāiesniedz brīvas formas iesniegums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai izsniegtā uzturēšanās atļauja vai vīza un piešķirtais pagaidu aizsardzības statuss tiktu anulēts. Ja izceļošana ir īslaicīga, termiņuzturēšanās atļauju vai vīzu neanulē.

11. Kas jāzina, ierodoties Latvijā caur robežšķērsošanas punktiem (ārējā robeža, lidosta):

Notiks robežpārbaudes personām, kuras ieceļo ar biometriskajām pasēm, un vīzu izsniegšana personām, kurām ir citi ceļošanas dokumenti, bet nav vīzas ieceļošanai Šengenas līguma valstu teritorijā. Ja personai nav ceļošanas dokumentu, sadarbībā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm tiks veikta personas identitātes noteikšana. Tos Ukrainas pilsoņus, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, lūdzam informēt Valsts robežsardzes amatpersonu par palīdzības nepieciešamību.

12.  Kas jāzina, ierodoties Latvijā, šķērsojot Latvijas-Igaunijas vai Latvijas-Lietuvas robežas?

Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, zvana uz vienoto informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” +37127380380 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruni +371 67075824.

13. Kur cilvēki no robežšķērsošanas vietām dosies tālāk?

Cilvēki, kuriem nav nepieciešama palīdzība ar izmitināšanu, var doties uz izvēlēto dzīvesvietu. Savukārt tiem, kam nepieciešams mājoklis, lūdzam zvanīt uz vienoto informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” +37127380380 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruni +371 67075824. Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu viņiem tiks nodrošināts mājoklis kādā no Latvijas pašvaldībām.

14. Vai Ukrainas pilsoņi varēs Latvijā strādāt?

Pēc ierašanās Latvijā, Ukrainas pilsoņi var pieteikties termiņuzturēšanās atļaujai ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā, termiņuzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz diviem gadiem un nodrošina piekļuvi darba tirgum. Ja Ukrainas civiliedzīvotāja rīcībā ir biometriskā pase, viņš var uzsākt nodarbinātību pirms termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas, bet tādā gadījumā viņam desmit darbdienu laikā jāiesniedz pieteikums šīs atļaujas pieprasīšanai.

15. Vai Ukrainas pilsoņi varēs ieceļot, ja tiem nebūs Covid-19 sertifikāta? Ja Ukrainas pilsoņi iestrēguši Krievijā - vai atļaus ieceļot Latvijā, ja nav vakcinācijas sertifikāta, nav PCR tests un uz rokām ir tikai pase?  

Medicīnisko dokumentu neesamība (sadarbspējīgs sertifikāts, Covid tests) nebūs šķērslis Ukrainas pilsoņu ieceļošanai Latvijā. 

Cilvēkiem, kuri ierodas Latvijā no Ukrainas un vēlas vakcinēties pret Covid-19, ir jāzvana pa tālruni 8989, lai vienotos par vakcinācijas vietu un laiku.

16. Kur man vērsties, ja gribu sniegt palīdzību Ukrainai vai Ukrainas pilsoņiem, kas ieradīsies Latvijā?

 Ir vairāki veidi, kā iesaistīties palīdzības sniegšanā.

  • Koordinētu palīdzību iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi var sniegt caur mājaslapu palidziukrainai.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” +37127380380;
  • Iedzīvotāji, kas gatavi  piedāvāt savu mājokli kara bēgļiem no Ukrainas, aicināti pieteikties tīmekļvietnē: https://cak.iem.gov.lv/;
  • Darba devēji, kuri vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, var pieteikt darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv;
  • Ir iespējams veikt ziedojumus Ukrainas cilvēkiem portālā www.ziedot.lv. Ziedot iespējams arī zvanot uz labdarības tālruni 90006086.
  • Var palīdzēt ar humāno palīdzību (apģērbs, pārtika, preses bērniem, mēbeles u.c.), sazinoties ar labdarības organizācijām savā pašvaldībā;
  • Mājaslapā www.propozycii.lv iespējams ievietot un atrast informāciju par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju piedāvājumiem cilvēkiem, kas ieradušies no Ukrainas. Vietnē regulāri tiek pievienoti jaunākie sludinājumi no dāžādām Latvijas pilsētām - tie ir pakalpojumi par brīvu vai ar īpašu cilvēkiem no Ukrainas domātu atlaidi. Šobrīd apkopoto piedāvājumu vidū ir, piemēram, bezmaksas grūtnieču uzraudzība, atbalsts un palīdzība celiakijas pacientiem, akūtie zobārstniecības pakalpojumi, vetārsta palīdzība, bezmaksas deju, jogas un citas nodarbības, kā arī psiholoģiskā atbalsta piedāvājumi.

17.   Kas sniegts atbalstu Ukrainas uzņēmumiem, kuri grib pārcelt savu darbību uz Latviju?

Latvijas investīciju un attīstītības aģentūra ir gatava sniegt visu nepieciešamo atbalstu uzņēmumiem un speciālistiem, kuri vēlas pārcelt savu darbību uz Latviju. Vienotais kontaktpunkta tālrunis: +37168803505.

18. Vai Latvijas pilsoņi var uzņemt pie sevis radus/draugus no Ukrainas, ja tie ieradīsies Latvijā?

Jā, Latvijas pilsoņi var uzņemt pie sevis radus/draugus no Ukrainas, ja tie ieradīsies Latvijā.

19. Vai Ukrainas pilsoņi var ņemt līdzi savus mājdzīvniekus uz Latviju?

 Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka attiecībā uz mājas (istabas) dzīvniekiem, kas kopā ar saviem īpašniekiem ieceļo Latvijā no Ukrainas, šobrīd tiek piemērotas atvieglotas ieceļošanas prasības. Ņemot vērā situāciju, dzīvnieki no Ukrainas tiks ielaisti Latvijas teritorijā. Dzīvnieka īpašniekam visas formalitātes, tostarp dzīvnieka apzīmēšanu ar mikroshēmu, vakcinēšanu un trakumsērgas antivielu noteikšanas testu būs iespējams veikt pēc ieceļošanas Latvijā. Vairāk informācijas: www.pvd.gov.lv.

20. Ja Ukrainas pilsonim uzturēšanās laiks Latvijā ir pārsniegts vai tuvojas termiņa beigām, vai uzturoties Latvijā tiks piemērots administratīvais sods?

Administratīvie sodi netiks piemēroti, bet Ukrainas pilsoņiem, kuru uzturēšanās termiņš tiek pārsniegts, ir jādodas uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, lai nodrošinātu likumisku uzturēšanos Latvijā.

21. Kādu palīdzību vēl saņems Ukrainas pilsoņi (pārtika, aprūpe, psiholoģiskais atbalsts)?

Ieceļojušie Ukrainas iedzīvotāji varēs saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu un pabalstu krīzes situācijā. Sākotnēji šie pabalsti piešķirami bez priekšnosacījumiem par iesniedzamajiem dokumentiem, deklarēto dzīves vietu un neparedzot veikt ienākumu un materiālās situācijas izvērtējumu.

Būs iespēja saņemt arī tā saucamās "pārtikas un higiēnas pakas", kā arī iespēja piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. Situācijās, kad nepieciešams īpašs psihosociāls atbalsts, bēgļi varēs arī saņemt sociālās rehabilitācijas kursu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Vērtējot personas individuālās vajadzības, varēs tikt piešķirts arī cita veida atbalsts, piemēram, aprūpe, pārvietošanās atbalsts, tehniskie palīglīdzekļi. Lai uzzinātu vairāk par iespējām, aicinām zvanīt pa tālruni: +31727380380.

22. Vai Ukrainas pilsoņi Latvijā varēs saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus?

Ikviens Ukrainas pilsonis, kurš ieradīsies Latvijā vai jau atrodas šeit, bet karadarbības dēļ nevar atgriezties mājās, saņems visus Latvijas valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, kādi pieejami arī Latvijas iedzīvotājiem.Tālrunis informācijai, jautājumiem: 80001234 (pirmdienās -ceturtdienās 8:30 - 17:00, piektdienās - 8:30 - 15:00, angļu un krievu valodās).  No ārvalstu numuriem: +37167045005.