Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”