Iekšlietu ministrija

Viena no ministrijas politikas jomām, kuras ietvaros tiek nodrošināta pilsonības politikas realizēšana, to skaitā Latvijas pilsoņa statusa reģistrācija, optimāla naturalizācijas procesu īstenošana pilsonības iegūšanai, kā arī tiesiska procesa nodrošināšana pilsonības zaudēšanai un atjaunošanai.

Iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī migrācija:

Viena no ministrijas politikas jomām, iedzīvotāju uzskaite, kuras ietvaros izveidots Iedzīvotāju reģistrs (no 2021. gada 28. jūnija Fizisko personu reģistrs), kas ir viena no valstiski nozīmīgākajiem datu bāzēm, kurā ievietota informācija par vairāk kā 3 miljoniem personu. Reģistrs ir vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma, kurā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Informāciju izmanto statistisku pētījumu veikšanai, nodokļu prognozēšanai, aprēķināšanai, vēlēšanu organizēšanai un citu valstiski nozīmīgu procesu veikšanai.

Vienlaikus Iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana sevī ietver arī iespējas nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgajiem saņemt personu apliecinošus dokumentus – pasi, personas apliecību (eID kartei) un pagaidu dokumentus, kā arī noteikt personas tiesisko statusu Latvijā.

Savukārt migrācijas politikas jomas ietvaros tiek veikta ārzemnieku, tai skaitā citu Eiropas Savienības pilsoņu ieceļošanas, izceļošanas un uzturēšanās valstī kontrole, lai nodrošinātu starptautiskajām tiesību normām un Latvijas valsts interesēm atbilstošu politikas īstenošanu.

Pilsonība, migrācija, iedzīvotāju uzskaite

Iekšlietu nozares stratēģijas 2023.-2027. gadam politikas jomas noteiktie rīcības virzieni un prioritārie politikas mērķi