2018.gadā papildināts iepriekš izstrādātais Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par periodu no 2013.-2016.gadam ar Sektorālo risku izvērtējumu. Atbilstoši Pasaules Bankas metodoloģijai, Ziņojums ir papildināts ar sektoru NILL draudu līmeni, un ir noteikts šo sektoru NILL riska līmenis.

 

Apskatītie sektori - Ārvalstu klientus apkalpojošās bankas; Iekšzemes klientus apkalpojošās bankas; Maksājumu iestādes / elektroniskās naudas iestādes; Krājaizdevu sabiedrības; Vērtspapīru sektors; Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības; Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki; Privāto pensiju fondi; Dzīvības apdrošināšana; Zvērināti advokāti; Zvērināti notāri; Zvērināti revidenti; VAS “Latvijas Pasts”; Valūtas maiņas kapitālsabiedrības; Izložu un azartspēļu organizētāji; Nebanku kreditētāji; Personas, kas sniedz ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumus; Personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību; Nodokļu konsultanti, Ārpakalpojuma grāmatveži un juridisko pakalpojumu sniedzēji; Nekustamo īpašumu darījumu aģenti vai starpnieki; Personas, kas nodarbojas ar dārgmetālu un dārgakmeņu tirdzniecību; AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”; Personas, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus; Personas, kas veic darījumus ar kultūras pieminekļiem.

Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums

Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim

Informācija par Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam iekļauto pasākumu īstenošanas gaitu (informācija par laika posmu līdz 2017.gada 6.septembrim)

Moneyval 2018.gada 23.augusta ziņojums par Latviju (angļu valodā)

Moneyval 2018.gada 23.augusta ziņojuma kopsavilkums

FM infografika Pasākumu plāns NILLLTF riska novēršanai (līdz 31.12.2019)

FM infografika Pasākumu plāna NILLLTF riska novēršanai prioritātes 2019. gadā

Informācija par NILLTF riska novēršanas pasākuma plānu (līdz 31.12.2019)