Mēnešalga:
1750 līdz 2500 EUR
Informācijas tehnoloģijas / Telekomunikācijas
Atrašanās vieta:
Bruņinieku iela 72B, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (reģistrācijas Nr. LV90000289913) ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs aicina pieteikties darbā uz nenoteiktu laiku
Vecāko sistēmanalītiķi
Integrētās sistēmas nodaļā


Mēs Tev uzticēsim:
-    piedalīties Reģistru attīstības plānošanā un realizācijā; analizēt lietotāju vajadzības Reģistru izmantošanas kontekstā;
-    noteikt un analizēt biznesa procesus un procedūras; piedalīties prasību specifikāciju izstrādē;
-    kontrolēt Reģistros ievadīto datu kvalitāti; pārbaudīt Reģistros ievadītās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam;
-    analizēt lietotāju vajadzības informācijas saņemšanā; izstrādāt/uzlabot datu apstrādes standartus;
-    piedalīties Reģistru darbību regulējošo normatīvo aktu izstrādē, nodrošināt to izpildes uzraudzību

Mūsu prasības:
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, datorzinātnēs vai citā jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālajām zināšanām
-    vismaz piecu gadu pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā vai datu pārvaldības un analītikas jomā
-    biznesa procesu un prasību analīzes prasmes; izpratne par programmatūras izstrādes un ieviešanas procesiem; izpratne par informācijas sistēmu dzīves ciklu; programmatūras testēšanas prasmes
-    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, PowerPoint)
-    atbilstība kompetencēm: ētiskums; komunikācija; rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti; darbs komandā; atsaucība
-    teicamas valsts valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1)

Mēs piedāvājam:
-    interesantu, atbildīgu darbu dinamiskā valsts pārvaldes iestādē, profesionālā komandā, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
-    mēnešalgu no 1750 euro līdz 2500 euro atkarībā no individuālā novērtējuma
-    elastīga un attālināta darba iespējas ar pamatdarbavietu Rīgā, Bruņinieku ielā 72B
-    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu
-    iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes


CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 4.decembrim (ieskaitot) sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss -  Vecākais sistēmanalītiķis 1".

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208797.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:

-          Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

-          personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.


Pretendentiem jāpiesakās līdz