PUBLICITĀTE

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

 

Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, Migrācijas un Integrācijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas perioda Publicitātes stratēģiskais plāns atbildīgajai un deleģētajai iestādei

Pielikums

 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Jautājumus var sūtīt uz e-pastu idf-pmif@iem.gov.lv

 1. J: IC saprot, ka ir nepieciešams mazināt visus iespējamos riskus projekta īstenošanā, taču iepirkumu pirmspārbaudes IC ieskatā rada papildu riskus, jo negatīva atzinuma rezultātā, projektu īstenošanas termiņi var tikt pagarināti, kas savukārt, rada risku laicīgai fonda finansējuma apguvei.
  • A: Lai izvairītos no iespējamām finanšu korekcijām, kad jau izdevumi būs radušies, IeM pieeja netiks mainīta.
 2. J: Inventāra un aprīkojuma iegādes gadījumā ierosinām izvērtēt iespēju iepirkuma līgumu slēgt nevis uz visu projekta īstenošanas laiku, bet atbilstoši kalendārajiem gadiem (jo uzņēmumi mēdz mainīt tirgū piedāvātos modeļus aptuveni ik pēc pusgada (piemēram, ledusskapji, mikroviļņu krāsnis, bērnu ratiņi, u.tml.); ilgākā laika periodā konkrētajai precei mainās cena, kā arī var būt gadījumi, kad uzņēmumi, kas ir piedāvājuši lētāko preci, izbeidz savu darbību).
  • A: Ja nemainās iepirkuma metode, tad var rīkot katru gadu savu iepirkumu.
 3.  J: Cik ilgā laika posmā 70:30 proporcionālais laika dalījums par projekta pienākumu veikšanu darba telpās un ārpus darba telpām tiek rēķināts? Nedēļā vai Mēnesī?
  • A: Mēnesī.
 4.  J: Vai 70:30 proporcionālais laika dalījums par projekta pienākumu veikšanu darba telpās un ārpus darba telpām attiecas arī uz to personālu, kas pieņemts darbā uz pilnu slodzi uz projekta īstenošanas laiku?
  • A: Pilnas slodzes personālam proporcija nav, jo nav virsstundas!
 5.  J: Atskaišu un izmaiņu veikšanas grozījumu termiņi ir tādi, kas paildzina projekta aktivitāšu īstenošanu, jo pirms attiecīgo dokumentu oficiālas saskaņošanas nav iespējams uzsākt aktivitāti. Pārvaldes pieredze liecina, ka iepirkumos situācija mainās bieži un samērā ātri, tādēļ paredzētais laiks iepirkuma plāna saskaņošanai ir pārāk ilgs, jo grozījumos plānotās izmaiņas šajā periodā jau var nebūt aktuālas.
  • A: Visas GL apstiprinātās aktivitātes var uzsākt tikko pēc GL parakstīšanas. Ja tiek plānotas izmaiņas,  par tām savlaicīgi informē IeM un gatavo grozījumus. Iepirkuma veikšana ir iespējama pēc GL grozījumu apstiprināšanas, nevis pēc iepirkuma plāna apstiprināšanas.