ERAF projekts

2024. gada 20. februārī valdība pieņēma lēmumu, kas ļaus uzsākt šādu zīmīgu ugunsdrošības un civilās aizsardzības projektu īstenošanu:

  • Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības iestādes kompleksa būvniecības 1. kārta, kura ietvaros nozīmīgākā aktivitāte būs jaunas ēkas būvniecība Rīgā, Krustpils ielā 10 ar mērķi nodrošināt mūsdienīgas un efektīvas apmācības ugunsdzēsējiem glābējiem;
  • Ugunsdzēsības loģistikas un remonta bāzes kompleksa būvniecība, kur nozīmīgākās aktivitātes būs ēkas būvniecība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu apkopei un remontam, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8. daļas ugunsdzēsības depo atjaunošana;
  • Drošības klašu izveide, kura ietvaros tiks izveidotas piecas stacionāras un piecas pārvietojamas mācību klases sabiedrības izglītošanai par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem.

Projektu īstenošana nodrošinās ugunsdzēsēju glābēju efektīvāku un mūsdienīgāku apmācību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas ātru un kvalitatīvu apkopi un remontu, kā arī vairos sabiedrības informētību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos.

Projektiem kopumā paredzēts 51 258 053 eiro finansējums, no kuriem 85% tiks segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 15% no valsts budžeta.

Latvija īsteno efektīvu katastrofu pārvaldības politiku, kas izstrādāta pakāpeniski, sākot ar 2018. gadu. Iniciatīvu vadīja Iekšlietu ministrija, uzsākot Strukturālo reformu atbalsta programmas projektu “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana Latvijā”. Šī projekta ietvaros tika izstrādātas rekomendācijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu valsts pārvaldes modeli iekšlietu nozarē, tai skaitā arī stiprinot gatavību un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos.

Plašāka informācija par projektiem, kurus īstenos Iekšlietu ministrija, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam atrodama:  https://www.iem.gov.lv/lv/eiropas-regionalas-attistibas-fonds-2021-2027

Logotipi