LOGO lidzfinanse plus NAP

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) mērķis ir atbalstīt mazāk attīstītos reģionus, stiprinot publisko infrastruktūru un veicinot uzņēmējdarbību. 2021.-2027. gada plānošanas periodā uzsvars tiek likts uz šādām jomām: viedāka un zaļāka Eiropa, ciešāk savienota Eiropa, sociāla un iekļaujoša Eiropa, iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, kā arī īpaša uzmanība tiks pievērsta pārejai uz klimatneitralitāti.

Iekšlietu ministrija ir viena no ERAF 2021.-2027.gada plānošanas perioda administrēšanā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm Latvijā.

Pateicoties ERAF, Iekšlietu ministrijas dienesti tiks nodrošināti ar mūsdienīgu infrastruktūru, informācijas tehnoloģiju risinājumiem un iekārtām, kas ļaus sasniegt īstermiņā un ilgtermiņa mērķus digitalizācijas un klimatneitralitātes jomās. Detalizētāku informāciju par aktivitātēm iekšlietu resorā ERAF ietvaros, lūdzu skatīt ŠEIT