Informācija medijiem ES un fondi
Vizuālis

7. decembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 91 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” īstenošanas noteikumi”. Grozījumi paredz noteikumus papildināt ar jaunu projektu "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”.

Projekts paaugstinās notikumu vietu apskates speciālistu mobilitāti un nodrošinās speciāli aprīkotus transportlīdzekļus notikumu vietu apskates speciālistiem. Tāpat tiks nodrošināta tiesu ekspertīzes un izpētes nepārtrauktība ārkārtas situācijās un atjaunots tehnoloģiskais nodrošinājums tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšanai. Par projekta līdzekļiem tiesu eksperti un notikumu vietas apskates speciālisti tika apmācīti par inovatīviem kriminālistikas tehnikas risinājumiem.

Finansējums projektam piešķirts pēc programmas apsaimniekotāja – Iekšlietu ministrijas un projekta īstenotāja – Tieslietu ministrijas iniciatīvas. Tieslietu ministrija projektu īstenos kopā ar sadarbības partneriem – Norvēģijas Nacionālo Kriminālās izmeklēšanas pārvaldi (National Criminal Investigation Service), Valsts policiju, Nodrošinājuma valsts aģentūru, Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

Projektam paredzēti 2 680 000 eiro, no kuriem 2 278 000 eiro piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 402 000 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums. Papildus aktivitāšu īstenošanai sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas pārvaldi projektam piešķirti vēl 171 000 eiro no Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda.

EEZ grants logotips

 

 

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv