Informācija medijiem Robežas drošība
Latvijas-Baltkrievijas robeža

1.februārī Ministru kabinets izdeva noteikumus “Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi”, kas nosaka valsts robežas joslas, kas noteikta gan gar ārējo valsts robežu, gan gar iekšējo valsts robežu, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības. Tādējādi tiks nodrošināta efektīva Valsts robežsardzes funkciju izpilde, kā arī ātra un efektīva valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju.

Minētie noteikumi izpilda arī Valsts kontroles 2020. gada 8. janvāra revīzijas ziņojumā ietvertos ieteikumus saistībā ar valsts robežas joslas iekārtošanu un uzturēšanu, nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu un ekonomisku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Daļa Valsts kontroles ieteikumu jau tika izpildīti ar likuma “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā” prasībām, kas stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī.

Noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums atsevišķos valsts robežas joslas iekārtošanas aspektos atšķiras no pašreiz spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos ietvertā tiesiskā regulējuma. Izmaiņas normatīvajā aktā bija nepieciešamas, lai atsevišķas valsts ārējās robežas joslas, iekārtotu atbilstoši šī brīža situācijai. Tā kā valsts robežas joslas iekārtošana gar Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robežu vairumā posmu ir pabeigta, noteikumos ietvertās prasības attiecinās uz tiem valsts robežas joslas posmiem, kuru iekārtošana tiks uzsākta pēc noteikumu stāšanās spēkā. Līdz ar to tajos  posmos, kur valsts robežas joslas iekārtošana jau ir pabeigta, nebūs nepieciešams veikt izmaiņas.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv