Kas ir Iekšējā drošības akadēmija (IDA)?

Iekšējās drošības akadēmija jeb IDA ir vairāku institūciju (Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte) veidota apvienība kopēja mērķa sasniegšanai, - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Studiju process tiks īstenots gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī Valsts policijas koledžā, kopīgi izmantojot visu minēto partneru studiju infrastruktūru un iesaistot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla resursus.

Ko Tu varēsi studēt IDA?

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas, unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas.

Vidusskolas absolventiem un esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem:

Esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem:

Pēc programmu absolvēšanas iegūsi konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” diplomu par iegūto augstāko izglītību, profesionālo kvalifikāciju un grādu;

2023. gada jūlijā un augustā, pēc licences saņemšanas, plānots uzsākt uzņemšanu studijām šī gada septembrī.

Plašākai informācijai: 

Jurista vārds

 

 

Trofimovs D. Kādi ir tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku izglītības un tālākizglītības izaicinājumi. Jurista Vārds, 2023., Nr. 16 (1282), 13.-15.lpp.

Rozenbilds, G. Svarīgākais par Iekšējās drošības akadēmiju, Jurista vārds.Nr.47, 2022.

Policists
Iekšējās drošības akadēmija
iekšējās drošības akadēmija
Iekšlietu ministrs un valsts sekretārs
Paraksta līgumu
Izlaiduma bilde pie Policijas koledžas
Iekšējās drošības akadēmija
Valsts policija