16.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

Pievienotie faili