28.01.2020

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa pamatprasībām”

Pievienotie faili