Informācija medijiem ES un fondi
EUMM GEORGIA

30. janvārī Ministru kabinets izdeva rīkojumu par vienas Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nosūtīšanu, kā arī dalības laika pagarināšanu četrām Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia).

Pamatojoties uz Eiropas Ārējās darbības dienesta Civilo operāciju komandiera 2023. gada 19. septembra un 21. decembra vēstulēm, četriem Latvijas ekspertiem tiek pagarināts dalības laiks novērošanas misijā uz 12 mēnešiem, bet Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes 1. nodaļas vecākais inspektors majors Dāvis Uļģis tiek nosūtīts EUMM Georgia no 2024. gada 28. februāra līdz 2025. gada 27. februārim.

Dalības laiks EUMM Georgia līdz 2025. gada 6. februārim tiek pagarināts Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas Misiju dalībnieku grupas vecākajam inspektoram majoram Mārtiņam Štangem; bet līdz 2025. gada 18. februārim tas tiek pagarināts Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu nodaļas inspektorei virsleitnantei Kristīnei Eidukai, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas Misiju dalībnieku grupas vecākajam inspektoram majoram Edgaram Liepam,  kā arī Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas Misiju dalībnieku grupas vecākajam inspektoram majoram Jānim Zaļajam.

 Latvija turpina atbalstīt starptautiskos centienus drošības stiprināšanai un stabilitātes veicināšanai, piedaloties ANO, ES, EDSO un NATO misijās un operācijās. Dalībai starptautiskajās misijās katru gadu tiek nosūtīti līdz 30 civilo ekspertu.

Šobrīd ES civilajās starptautiskajās misijās piedalās 17 Latvijas civilie eksperti, tai skaitā ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) – 12, Eiropas Savienības Padomdevēja misijā Ukrainā  (EUAM Ukraine) – 4, bet Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) – 1.

Iekšlietu ministrijas amatpersonas jau vairāk nekā 14 gadus sniedz profesionālu ieguldījumu EUMM Georgia ietvaros.

EUMM Georgia ir neapbruņota novērošanas misija, kas savu darbu uzsāka 2008. gada 1. oktobrī saskaņā ar 2008. gada 12. augusta vienošanos Krievijas un Gruzijas starpā, kurās ES pildīja starpnieka lomu, un 2008. gada 8. septembra pieņemto lēmumu Eiropas drošības un aizsardzības politikas jomā. Tās uzdevums ir dot ieguldījumu stabilitātes nodrošināšanā visā Gruzijā un apkārtējā reģionā.