Informācija medijiem Robežas drošība
Valsts robežsardze

6. septembrī Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 105 686  eiro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Izdevumi veidojušies laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, komandējuma izdevumiem, kā arī izdevumiem par degvielas iegādi un patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.

Finansējums paredzēts Valsts policijai 22 416 eiro apmērā, Valsts robežsardzei – 60 038 eiro, Valsts robežsardzes koledžai – 884 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 22 348 eiro.

Tāpat 7135 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā Valsts policijai – 947 eiro, Valsts robežsardzei – 5002 eiro, Valsts robežsardzes koledžai – 74 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1112 eiro.

Kopā piešķirtā finansējuma apjoms ir 112 821 eiro.

Lai mazinātu nelegālās migrācijas apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās migrācijas organizētāju aktivitātēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas–Krievijas robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli. Laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam Valsts robežsardze uz Latvijas–Baltkrievijas robežas no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturējusi 17 personas un aizturējusi 11 personas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, no 2021. gada augusta strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  saistībā ar patvēruma meklētāju lietu izskatīšanu un izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu. Uz 2022. gada 31. jūliju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei izskatīšanā bija 148 personu iesniegumi par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv