#StandWithUkraine Informācija medijiem
Dzeltenzils karogs

15. martā Ministru kabinets izdeva noteikumus "Noteikumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalsta sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju", kuru mērķis ir veikt atbalstu lūgušo Ukrainas civiliedzīvotāju uzskaiti un atbalsta sniegšanas koordināciju. Lai nodrošinātu koordinētu institūciju rīcību atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, plānots, ka informācija būs pieejama visām  sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijām, visiem vienotajiem valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Noteikumi paredz rīcības algoritmu informācijas apritei un reģistrēšanai. Paredzētais algoritms ir šāds:

 1. Ukrainas civiliedzīvotājs ieradīsies sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā, vienotajā valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktā vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, lai saņemtu atbalstu;
 2. Institūcijas noskaidros un fiksēs:
  1. informāciju par personu, tās ieceļošanu Latvijas Republikā;
  2. datus par personas identitāti apliecinošu dokumentu un uzturēšanās tiesību Latvijas Republikā apliecinošu dokumentu;
  3. informāciju par nepilngadīgas personas pavadošo personu un par atbalsta sniegšanas vajadzībām.

Atbalsta sniegšanas vajadzības - izmitināšana, ēdināšana, pirmās nepieciešamības preces, veselības aprūpes, sociālās palīdzības un sociālie pakalpojumi, nepilngadīgas personas izglītība, augstākās izglītības turpināšana, bezmaksas latviešu valodas mācības apguve, nodarbinātība, dzīvnieku aprūpe un reģistrēšana, kā arī cits nepieciešamais atbalsts. 

Noteikumi arī paredz, ka iegūto informāciju par atbalsta nepieciešamību un tās sniegšanu glabā gadu no informācijas iegūšanas brīža.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 березня Кабінет Міністрів видав правила «Правила про інформацію, необхідну для забезпечення надання підтримки цивільному населенню України», метою яких є надання підтримки в веденні обліку цивільного населення України, яке звернулося за підтримкою, та координація надання підтримки. З метою забезпечення координованих дій установ щодо підтримки цивільного населення України, планується, що інформація буде доступна всім Комісіям з питань цивільного захисту зони співробітництва, всім єдиним пунктам координації підтримки, що надається державою та самоврядуванням, а також Державній пожежно-рятувальній службі.

Правила передбачають алгоритм дій, пов'язаних з обігом та реєстрацією інформації. Передбачений алгоритм є наступним:

 1. Цивільний житель України прибуде до Комісії з питань цивільного захисту зони співробітництва, єдиного пункту координації підтримки, що надається державою та самоврядуванням, або Державної пожежно-рятувальної служби для отримання підтримки;
 2. Установи будуть з'ясовувати та фіксувати:
  1. інформацію про особу, її в'їзд до Латвійської Республіки;
  2. дані про документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує право на проживання в Латвійській Республіці;
  3. інформацію про особу, яка супроводжує неповнолітнього, та про потреби в наданні допомоги.

Потреби в наданні підтримки – проживання, харчування, предмети першої необхідності, догляд за здоров’ям, соціальна допомога та соціальні послуги, освіта неповнолітньої особи, продовження вищої освіти, безкоштовне навчання латиській мові, працевлаштування, догляд та реєстрація тварин, а також інша необхідна підтримка. 

Правила також передбачають, що отримана інформація про необхідність підтримки та її надання зберігається протягом одного року з моменту отримання інформації.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv