Informācija medijiem Robežas drošība
Imigrācijas kontrole Valsts robežsardze

Otrdien, 2. novembrī, Ministru kabinets izdeva MK noteikumus "Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli”. Ar šiem noteikumiem paredzēts uzlabot īslaicīgi aizturēto personu izmitināšanas nosacījumus, kā arī uzlabot attiecīgo telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības.

No iepriekšējā regulējuma ir svītrotas normas, kas vairs neatbilst mūsdienu prasībām un iekļautas normas, kas precizē iekārtošanas prasības atbilstoši starptautiskiem standartiem, piemēram, precizēta prasība par telpas minimālo platību.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona tiek ievietota un turēta Valsts robežsardzes  (VRS) pagaidu turēšanas telpā, izvesta un atbrīvota no tās, kā arī pagaidu turēšanas telpas un speciāli aprīkotā transportlīdzekļa, kuru izmanto aizturēto personu pārvietošanai,  iekārtošanas un aprīkošanas prasības.

Normatīvais akts nosaka arī ikdienas uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu, kā arī to priekšmetu un vielu sarakstu, kuras personai ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā vai speciāli aprīkotā transportlīdzeklī.

Noteikumos uzlaboti standarti īslaicīgi aizturēto personu ikdienas pamatvajadzību jomā.  Ievērojot VRS praksi, nodrošinot ilglaicīgi aizturēto personu izmitināšanu, piemēram, uztura normas, kuras arī Veselības ministrija ir atzinusi par veselīgām, aizturētajām personām ir noteiktas līdzīgas kā aizturētajiem patvēruma meklētājiem un izraidāmajiem ārzemniekiem, kuras izmitinātas VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centros. Tāpat aizturētajai personai paredzēts izsniegt arī higiēnas preču komplektu.

VRS ir tiesības aizturēt ārzemniekus un ievietot VRS pagaidu turēšanas telpā vai izmitināšanas centrā, lai nodrošinātu ārzemnieku izraidīšanu no Eiropas Savienības vai nodrošinātu nosūtīšanu atpakaļ uz valsti, no kuras viņš ieradies. Valsts robežsardze ārzemnieku ilglaicīgai izmitināšanai izmanto Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru, savukārt īslaicīgi aizturēto ārzemnieku var izmitināt Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpās. Pagaidu turēšanas telpas ir paredzētas aizturēto personu ievietošanai un turēšanai uz laiku līdz 48 stundām.  

Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā var izmitināt arī robežpārkāpējus, kuri aizturēti par neapzinātu valsts robežas šķērsošanu, piemēram, sēņojot vai ogojot kaimiņvalsts pierobežā. Šādu personu nodošana atpakaļ kaimiņvalstij parasti notiek 3-4 stundu laikā.

 

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv