#StandWithUkraine Informācija medijiem
Ukrainas karogs

12.aprīlī Ministru kabinets izdeva noteikumus par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu, kas nosaka katrā pašvaldībā izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu proporcionāli pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaitam.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) uzrauga pašvaldību spēju atbalsta sniegšanā un nepieciešamības gadījumā novirza Ukrainas bēgļus uz tām pašvaldībām, kuru iespējas ļauj sniegt nepieciešamo atbalstu. VUGD arī uztur informāciju par pašvaldībās izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu un aktualizē to vismaz reizi diennaktī atbilstoši pašvaldību sniegtajai informācijai.

“Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpina sadarbību ar pašvaldībām bēgļu izmitināšanā. Tomēr gadījumā, ja tiks izsmeltas šīs iespējas, tiks iedarbināts jaunais regulējums un Ukrainas bēgļi izmitināti, sadalot proporcionāli pašvaldībās deklarēto iedzīvotāju skaitam. Mēs ļoti novērtējam ikvienas pašvaldības un arī iedzīvotāju ieguldījumu, lai Ukrainas bēgļi saņemtu nepieciešamo atbalstu un mājokli,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Lai veicinātu visu Latvijas pašvaldību solidāru iesaisti Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā, šie noteikumi pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu paredz sadalīt proporcionāli pašvaldību  administratīvajās teritorijās deklarēto iedzīvotāju skaitam. Sadalījuma pamatā ir Latvijas Republikā deklarēto iedzīvotāju skaits  - 2 002 090 pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz 2022. gada 1. martu.

Konkrētajā pašvaldībā izmitināmo civiliedzīvotāju proporcionālais sadalījums ir balstīts uz to, ka pakāpeniski varētu nākties izmitināt līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju.

Krievijas karaspēks jau vairāk nekā mēnesi turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot arī civilo infrastruktūru un nogalinot civiliedzīvotājus. Ukrainas teritoriju kopš kara sākuma jau ir atstājuši vairāk nekā četri miljoni Ukrainas civiliedzīvotāju, līdz ar to pieaug arī bēgļu skaits, kuri ierodas Latvijā. Kopumā 15 017 Ukrainas civiliedzīvotājiem jau ir izsniegti uzturēšanās dokumenti (humānās vīzas un termiņuzturēšanās atļaujas) ar tiesībām uz nodarbinātību, savukārt palīdzība ar izmitināšanu bija nepieciešama 9215 personai. Ukrainas civiliedzīvotāju plūsma ir neprognozējama, tomēr ir jārada apstākļi, lai mazinātu šo cilvēku ciešanas, kā arī nodrošinātu  primāro atbalstu - izmitināšanu.


12 квітня Кабінет Міністрів прийняв правила про кількість цивільних жителів України, яких розміщуватимуть в муніципалітетах, які визначать, що кількість цивільних жителів України, яких розміщуватимуть в кожному муніципалітеті, буде пропорційною кількості задекларованих жителів у муніципалітетах.

Державна пожежно-рятувальна служба (ДПРС) контролює спроможність органів місцевого самоврядування надавати підтримку та, у разі потреби, спрямовує українських біженців до тих муніципалітетів, чиї можливості дозволятимуть їм надавати необхідну підтримку. ДПРС також збирає інформацію про кількість цивільних жителів України, розміщених в муніципалітетах, та актуалізовує її не рідше одного разу на добу відповідно до інформації, наданої органами місцевого самоврядування.

«Наразі Державна пожежно-рятувальна служба продовжує співпрацю з органами місцевого самоврядування щодо розміщення біженців. Однак, якщо такі можливості будуть вичерпані, почнуть діяти нові правила, і українських біженців будуть розміщувати пропорційно кількості задекларованих жителів у муніципалітетах. Ми високо цінуємо внесок кожного муніципалітету, а також самих жителів, щоб українські біженці отримали необхідну підтримку та житло», – зазначила міністр внутрішніх справ Марія Голубєва.

З метою сприяння солідарному залученню всіх латвійських муніципалітетів до прийому цивільних жителів України, ці правила передбачають, що кількість цивільних жителів України, які будуть розміщуватися в муніципалітетах, розподілятиметься пропорційно кількості жителів, задекларованих на адміністративних територіях муніципалітетів. Розподіл ґрунтується на кількості жителів, задекларованих в Латвійській Республіці - 2 002 090 за даними Управління у справах громадянства та міграції станом на 1 березня 2022 року.

Пропорційний розподіл цивільних жителів в конкретному муніципалітеті ґрунтується на тому, що, поступово, можливо, доведеться розміщувати до сорока тисяч цивільних жителів України.

Російські війська вже більше місяця продовжують напад на Україну, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи цивільних жителів. З початку війни територію України покинуло понад чотири мільйони цивільних жителів України, що збільшило кількість біженців, які прибувають до Латвії. 15 017 цивільних жителів України вже отримали документи на проживання (гуманітарні візи та дозволи на тимчасове проживання) з правом на працевлаштування, в свою чергу, 9 215 особам була надана допомога з розміщенням. Потік цивільних жителів України неможливо передбачити, однак необхідно створити такі умови, щоб ці люди менше страждали, та забезпечити їх першочерговою підтримкою - розміщенням.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv