Informācija medijiem Robežas drošība
Robeža

17. maijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Iekšlietu ministrijas padotībā esošās Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) sagatavotais informatīvais ziņojums par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas – Baltkrievijas robežu, Latvijas – Krievijas robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi un īpašuma tiesību sakārtošanas gaitu, kā arī nepieciešamo papildus finansējumu, lai šos uzdevumus pabeigtu.

Valdība atbalstīja rīkojuma projektu par 1 685 024 eiro piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (NVA) no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas– Baltkrievijas robežu, valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālās uzmērīšanu un īpašuma tiesību sakārtošanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrieviju un Krieviju, kā arī valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves pabeigšanu gar Latvijas – Krievijas robežu.

Šobrīd, lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar valsts ārējo sauszemes robežu, NVA turpina zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu Latvijas valsts robežas joslā gar Baltkrievijas un Krievijas robežu. Līdz 2022. gada 2. maijam NVA ir noslēgusi astoņus līgumus ar komersantiem par valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu valsts robežas joslā un trīs līgumus par atsavināto zemes vienību robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Baltkrieviju un Krieviju. Saskaņošanas un parakstīšanas procesā ir divi līgumi par trīs valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.

Lai nodrošinātu Latvijas un Krievijas robežas infrastruktūras izbūves pabeigšanu un nodotu to ekspluatācijā, NVA 2022. gada 15.martā  ir noslēgusi līgumu par valsts robežjoslas gar Latvijas un Krievijas robežas izbūves ekspertīzi ar komersantu, līgumā atrunātais ekspertīzes veikšanas laiks ir seši mēneši. Kā arī, NVA ir nodrošinājusi visu ar pagaidu dzeloņstiepļu žoga uz robežas ar Baltkrieviju papildus 22,8 kilometru izbūvi saistīto līgumu noslēgšanu, tajā skaitā līgumi par izbūves darbiem, par tehniskās būvuzraudzības pakalpojumiem un dzeloņstiepļu materiālu piegādi. Izbūves darbi uzsākti 1. aprīlī un, plānots tos pabeigt līdz maija mēneša beigām.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv