Informācija medijiem Robežas drošība
Robežsarga formas elements uz rokas

10.maijā Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai finansējumu  360 800  eiro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Finansējums paredzēts: Valsts policijai (VP) - 185 557 eiro, Valsts robežsardzei (VRS) - 141 415 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) - 24 534 eiro un Valsts drošības dienestam  (VDD) - 9 294 eiro.

Izdevumi izveidojušies laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 31. martam un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, komandējumiem, ēdināšanu, pārtiku, inventāru, patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.

Tāpat 22 899 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā: Valsts policijai – 9 908 eiro, Valsts robežsardzei – 11 780 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1 211 eiro.

Kopā piešķirtā finansējuma apmērs ir 383 699 eiro.

Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus un apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās imigrācijas plānotāju, organizētāju un izpildītāju aktivitātēm uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, VRS robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī tika nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas – Krievijas valsts robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli.

VP savukārt sniedza atbalstu VRS robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Robežuzraudzības atbalstam tika piesaistīti vispiemērotāk apmācītie un ekipētie skaitliski lielāko struktūrvienību nodarbinātie. Uz Latvijas - Baltkrievijas robežas atbalsta sniegšanai tika komandētas amatpersonas no Rīgas un reģionālajām struktūrvienībām, kā arī iesaistītas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, sākot ar  2021. gada augustu, strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic PMLP  saistībā ar patvēruma  meklētāju lietu izskatīšanu, kā arī ar patvēruma meklētāju izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu.

VRS laika posmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. martam uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 267 personas un ir aizturējusi 7 personas. Šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kopumā situācija ir stabila un mierīga.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv