Informācija medijiem Robežas drošība
Dzeloņstiepļu žogs

15.martā Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai finansējumu  517 023 eiro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Finansējums paredzēts: Valsts policijai (VP) - 311 436  eiro, Valsts robežsardzei (VRS) - 171 131 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) - 34 456 eiro.

Izdevumi izveidojušies laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, komandējumiem, apgādi ar dienesta  pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, inventāru, patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.

Tāpat 25 024 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu par virsstundu darbu un piemaksām, tai skaitā: Valsts policijai – 8 980 eiro, Valsts robežsardzei – 14 256 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1 788 eiro.

Kopā piešķirtā finansējuma apmērs ir 542 047 eiro.

Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus un apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās imigrācijas plānotāju, organizētāju un izpildītāju aktivitātēm uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, VRS robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī tika nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas – Krievijas valsts robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli.

VP savukārt sniedza atbalstu VRS robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Robežuzraudzības atbalstam tika piesaistīti vispiemērotāk apmācītie un ekipētie skaitliski lielāko struktūrvienību nodarbinātie. Uz Latvijas - Baltkrievijas robežas atbalsta sniegšanai tika komandētas amatpersonas no Rīgas un reģionālajām struktūrvienībām, kā arī iesaistītas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, sākot ar  2021. gada augustu, strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic PMLP  saistībā ar patvēruma  meklētāju lietu izskatīšanu, kā arī ar patvēruma meklētāju izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu.

Kopš 2021. gada 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 6527 cilvēki. Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ nav liegta valsts robežas šķērsošana 144 cilvēkiem, savukārt kopumā pērn un šogad aizturēti 496 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi.

Jau ziņots, ka, ņemot vērā Lukašenko režīma organizēto hibrīdoperāciju un masveida personu pieplūdumu uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, ārkārtējā situācija Baltkrievijas pierobežā ir pagarināta līdz 2022. gada 10. maijam.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv