Nozares jaunumi Robežas drošība
Valsts ārējā robeža

Kopš 19. septembra, kad spēkā stājušies ar valdības lēmumu noteiktie ierobežojumi nebūtiskai ceļošanai, Krievijas valstspiederīgo plūsma samazinājusies par 40%.

Aizvadītajā nedēļā (5. – 11. decembris)  ārējo robežu šķērsojuši 1 465 Krievijas valsts piederīgie, kas ir vidēji 5 reizes mazāk nekā kaimiņvalstīs - Igaunijā tie ir 7 604 Krievijas Federācijas pilsoņi, bet Lietuvā – 6 279.

Kopumā kopš 19. septembra Krievijas – Latvijas un Baltkrievijas – Latvijas valsts robežu ir šķērsojuši 19 544 Krievijas valsts piederīgie, tikai tie, kas atbilst valdības lēmumā noteiktajām izņēmuma kategorijām.

Aizvadītajā nedēļā ieceļošana Latvijā liegta 16 Krievijas valsts piederīgajiem, savukārt kopumā kopš 19. septembra 448 Krievijas Federācijas pilsoņiem. Ārzemniekiem ieceļošana atteikta gan balstoties uz Ministru kabineta lēmumā noteikto, gan arī uz citiem apstākļiem.

Uz “zaļās” robežas ar Krieviju nav aizturētas personas, kuras mēģinātu to šķērsot nelikumīgi, lai ieceļotu Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, tālrunis 67075739, 28364592, kristine.petersone@rs.gov.lv

Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons