Informācija medijiem ES un fondi
Bērnu istaba

Kāds būs Latvijas Bērnu mājas modelis? Uz šo un citiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem atbildes tiks meklētas Eiropas Ekonomikas zonas grantu programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” ietvaros Labklājības ministrijas rīkotajā seminārā “Kopā” sadarbībā ar Islandes Valsts bērnu tiesību aģentūru, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekciju un citām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos iesaistītajām organizācijām.

Seminārs notiks 2021. gada 25. un 26. novembrī, to atklās Iekšlietu ministre Marija Golubeva un Labklājības ministrs Gatis Eglītis. Semināra mērķis ir informēt dalībniekus un savstarpēji dalīties pārdomās ar bērnu tiesību aizsardzības jomas profesionāļiem Latvijā, Islandē, Īrijā un Igaunijā par starpdisciplinārās sadarbības nozīmi un plānotajām sistēmiskajām izmaiņām lietās, kas saistītas ar vardarbības pret bērniem pierādījumu iegūšanu un fiksēšanu kriminālprocesa ietvaros, lai tos izmantotu tiesā, kā arī par aizsardzības un atbalsta nodrošināšanu cietušajiem.

Bērnu māja (”Barnahus”) ir pasaulē atzīts starpinstitucionālās sadarbības modelis, kurā īpašs uzsvars likts uz cietušā bērna interesēm un pēc iespējas saudzējošāku pieeju gadījumā, ja nepieciešama tiesību aizsardzības institūciju iejaukšanās. Projekts “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” tiks ieviests līdz 2024. gada marta beigām. Tā kopējais finansējums ir 2,07 miljoni eiro. 

Informāciju sagatavoja Iekšlietu ministrijas Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa, balstoties uz Labklājības ministrijas sniegto informāciju.

Foto: Viļņas “Barnahus” centrs, Christophe Vander Eecken; avots: eealibrary.org.

Komunikācijas nodaļa

kn [at] iem.gov.lv