Informācija medijiem COVID-19
robežsargi

9. novembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt finansējumu 979 646 eiro apmērā Iekšlietu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas policijas un robežsardzes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā.

Par laika posmu no 2021. gada 1. septembra līdz 30. septembrim Valsts policijai paredzēts piešķirt 470 257  eiro un Valsts robežsardzei – 333 431 eiro.

Vēl 175 958 eiro paredzēti Valsts policijai, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas radies, nosakot atlīdzību par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu.

Piemaksas apmērs par vienu iesaistes stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv