Informācija medijiem COVID-19
Valsts policija veic kontroles svētku laikā

24.maijā Ministru kabinets nolēma piešķirt finansējumu 814 033 eiro apmērā Iekšlietu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm samaksu par virsstundu darbu ārkārtas uzdevumu veikšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim, tas ir līdz ārkārtējās situācijas beigām, kas bija izsludināta Latvijā, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību.

Valsts policijas amatpersonas šajā laikā nodrošināja sabiedrisko kārtību un noteikto ierobežojumu kontroli, reaģēja uz izsaukumiem par karantīnas vai pašizolācijas pārkāpumiem, veica atbalsta pasākumus veselības aizsardzības iestādēm,  kā arī citus nepieciešamos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Piešķirts arī finansējums 67 810 eiro apmērā, lai Valsts policijai kompensētu papildu izdevumus saistībā ar vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot samaksu par virsstundu darbu, veicot pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu.

Kopā Iekšlietu ministrijai piešķirti 881 843 eiro.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv