Informācija medijiem Robežas drošība
Robeža

7.decembrī Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai 331 485 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īstenotajiem pasākumiem uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Izdevumi ir saistīti ar samaksu par virsstundu darbu un piemaksām iesaistītajiem nodarbinātajiem, nodarbināto komandējumiem, ēdināšanu, apgādi ar doto uzdevumu izpildei nepieciešamo inventāru, kā arī patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu, un ēdināšanas izdevumiem personām, kuras atrodas karantīnā pēc ierašanās patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā.

Finansējums piešķirts par laikposmu no 1. oktobra līdz 31. oktobrim: Valsts policijai – 120 979 eiro, Valsts robežsardzei – 116 710 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 93 796 eiro apmērā.

Nozīmīgākie pasākumi, kurus veica Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki: Nacionālo bruņoto spēku/Zemessardzes vienību un Valsts policijas struktūrvienību darbības koordinēšana uz valsts robežas; intensīva patrulēšana/apsekošana pie valsts robežas un pierobežas joslas, uzraudzība gan uz zemes, gan no gaisa; atturēšanas pasākumu veikšana, konstatējot nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas pazīmes; sadarbība ar medijiem un nevalstiskajām organizācijām, skaidrojot situāciju uz robežas ar Baltkrieviju.

Atbalsta sniegšanā iesaistīts arī Valsts policijas struktūrvienību personāls un resursi. Uz pierobežu tika komandētas apmācītākās amatpersonas no Rīgas un reģionālajām struktūrvienībām, kā arī iesaistītas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas.

Tāpat pieauga patvēruma meklētāju iesniegumus skaits. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem veica šādus nozīmīgākos pasākumus: sniedza atbalstu patvēruma meklētāju dokumentācijas sakārtošanā – reģistrēja un uzskaitīja patvēruma meklētājus, sagatavoja patvēruma meklētāju lietas, iesniegumus par dienas naudas izmaksu u.tml.); koordinēja patvēruma meklētāju uzņemšanu, izmitināšanu, ēdiena un pirmās nepieciešamības preču un inventāra izsniegšanu; sadarbībām ar citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām koordinēja papildu atbalsta sniegšanu patvēruma meklētāju uzņemšanas jautājumu risināšanā.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv